Udalosti

Uskutočnené a plánované udalosti v obci Dubovce.

Zápis detí do prvého ročníka ZŠ Radošovce šk.rok 2023/2024

Oznámenie o povinnom zápise detí do prvého ročníka základnej školy na šk.rok 2023/2024 Podľa §20 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní/školský zákon/ zákonní zástupcovia sú povinní prihlásiť na zápis deti, ktoré do 31.8.2023 dovŕšia šiesty rok veku, ako aj deti, ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok. Dátum, čas a miesto konania zápisu: 4.4.2023 od 12:00… Čítať viac

Začína Ut 4.4 12:00

Oznam – preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania v SR

Obec Dubovce oznamuje občanom, že na základe usmernenia k preskúšaniu prevádzkyschopnosti systémov varovania v SR bude v piatok 10.03.2023 o 12.00 hod. vykonaná hlasitá skúška elektronickej sirény v obci akustickým tónom v trvaní 2 minúty.

Uskutočnila sa Pi 10.3 12:00

Priateľský futbalový zápas

Telovýchovná jednota Slovan Dubovce Vás srdečne pozýva na priateľský fubalový zápas s TJ Unín, ktorý sa odohrá túto nedeľu 5.3.2023 o 15:00.

Uskutočnila sa Ne 5.3 15:00

Radzimovský regrúti

Radzimovský regrúti pozývajú na Cimbálovu muziku VOJARU V piatok 17.02.2023 o 20:00 hod v KD Radimov vstupné 7,- €

Uskutočnila sa Pi 17.2 20:00