Preskočiť na obsah

Rezervácie KD

dátumakcia – nájomca
20.1.výročná členská schôdza DHZ
21.1.výročná členská schôdza SČK
27.1.ples kresťanskych rodin (Šulek Ondrej)
23.1.Čvančaranka – skúška
dátumakcia – nájomca
3.2.Veľký detský karneval MŠ
7. – 13.2.Dedinská zabíjačka
21.2.Výročná členská schôdza COOP Jednota
17.2.Čvančaranka – 50. výročie
24.2.Výročná členská schôdza – Jednota dôchodcov
24.2.Lukáčová Terézia (večer)
dátumakcia – nájomca
9.3.Členská schôdza Únie žien Dubovce
23.3.Pripomenutie predveľkonočných tradícii s ochutnávkou vína
dátumakcia – nájomca
30.4.Stavanie Májky – Majáles – oslava 70. výročia zlúčenia obce
dátumakcia – nájomca
12.5.Deň matiek – vystúpenie MŠ a CVČ
17. – 19.5.oslava – Lukáčová
25.5.Svadba
dátumakcia – nájomca
1.6.MDD
15.6.HODY – grilovačka
29.6.Svadba
dátumakcia – nájomca
13.7.Varenie guľášu
dátumakcia – nájomca
3.8.„Dzedzinská grilovačka“
dátumakcia – nájomca
21.9.Dni zdravia
dátumakcia – nájomca
5.10.Vítanie jesene
12.10.Deň úcty k starším
31.10.Strašidelný pochod dedinou
dátumakcia – nájomca
16.11.Hodová zábava (Mužáci a Ženský spevácky zbor)
dátumakcia – nájomca
7.12.Zdobenie stromčeka pri punči
8.12.Mikuláš v KD – deti MŠ a CVČ