Civilná ochrana

Zdravotná pomoc

155

Polícia

158

Hasiči

150

Zverejnené 12. januára 2023.
Upravené 18. januára 2023.