Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Dubovce.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Zmluva o vytvorení systému na hromadné rozosielanie SMS správ, e-mailov a upozornení do aplikácií určený pre obce a ich obyvateľov

ID: 8/2023 – Alphabet group s. r. o.

1,00 €

9.3.2023

Začiatok účinnosti 10.3.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 8.3.2023

Suma s DPH 1,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Dubovce

Objednávateľ - Sídlo Vidovany 175, 908 62 Dubovce

Objednávateľ - IČO 00309516

Dodávateľ Alphabet group s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Strojárenská 11/C, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 53056043

Prílohy

Zmluva o zabezpečení bezplatnej odbornej praxe žiakov Obchodnej akadémie v Senici

ID: 7/2023 – Obchodná akadémia

6.3.2023

Začiatok účinnosti 15.5.2023

Koniec účinnosti 26.5.2023

Dátum podpísania 16.2.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Dubovce

Objednávateľ - Sídlo Vidovany 175, 908 62 Dubovce

Objednávateľ - IČO 00309516

Dodávateľ Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica

Dodávateľ - Sídlo Dlhá 10, Senica

Dodávateľ - IČO 00400220

Prílohy

Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb – Orange

ID: 2/2/2023 – Orange Slovensko

24.2.2023

Začiatok účinnosti 24.1.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 23.1.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Dubovce

Objednávateľ - Sídlo Vidovany 175, 908 62 Dubovce

Objednávateľ - IČO 00309516

Dodávateľ Orange Slovensko, a. s.

Dodávateľ - Sídlo Metodova 8, 821 08 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35697270

Prílohy

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

ID: 5/2/2023 – Slovenské telekomunikácie

24.2.2023

Začiatok účinnosti 21.2.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 21.2.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Dubovce

Objednávateľ - Sídlo Vidovany 175, 908 62 Dubovce

Objednávateľ - IČO 00309516

Dodávateľ Slovenské telekomunikácie, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35763469

Prílohy

Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb

ID: 4/2/2023 – Slovenské telekomunikácie

24.2.2023

Začiatok účinnosti 1.4.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 21.2.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Dubovce

Objednávateľ - Sídlo Vidovany 175, 908 62 Dubovce

Objednávateľ - IČO 00309516

Dodávateľ Slovenské telekomunikácie, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35763469

Prílohy

Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb

ID: 3/2/2023 – Slovenské telekomunikácie

24.2.2023

Začiatok účinnosti 1.4.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 21.2.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Dubovce

Objednávateľ - Sídlo Vidovany 175, 908 62 Dubovce

Objednávateľ - IČO 00309516

Dodávateľ Slovenské telekomunikácie, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35763469

Prílohy

Zmluva o vytvorení aplikácie a Licenčná zmluva

ID: 1/2/2023 – Alphabet group s. r. o.

800,00 €

24.2.2023

Začiatok účinnosti 9.2.2023

Koniec účinnosti 9.2.2028

Dátum podpísania 8.2.2023

Suma s DPH 800,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Dubovce

Objednávateľ - Sídlo Vidovany 175, 908 62 Dubovce

Objednávateľ - IČO 00309516

Dodávateľ Alphabet group s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Strojárenská 11/C, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 53056043

Prílohy

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

ID: 6/2023 – Slovenské telekomunikácie

22.2.2023

Začiatok účinnosti 21.2.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 21.2.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Dubovce

Objednávateľ - Sídlo Vidovany 175, 908 62 Dubovce

Objednávateľ - IČO 00309516

Dodávateľ Slovenské telekomunikácie, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35763469

Prílohy

Zmluva o poskytnutí IR ÚPVS Registratúra

31.1.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Dubovce

Objednávateľ - Sídlo Vidovany 175, 908 62 Dubovce

Objednávateľ - IČO 00309516

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o aktualizácii programov

31.1.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Dubovce

Objednávateľ - Sídlo Vidovany 175, 908 62 Dubovce

Objednávateľ - IČO 00309516

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok č. 1 Ku kúpnej zmluve na nehnuteľnosť

31.1.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Dubovce

Objednávateľ - Sídlo Vidovany 175, 908 62 Dubovce

Objednávateľ - IČO 00309516

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok č. 1 K zámennej zmluve na nehnuteľnosť

31.1.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Dubovce

Objednávateľ - Sídlo Vidovany 175, 908 62 Dubovce

Objednávateľ - IČO 00309516

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy