Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Dubovce.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dátum podpísania 30.8.2023

Začiatok účinnosti 31.8.2023

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Dubovce

Objednávateľ - Sídlo Vidovany 175, 908 62 Dubovce

Objednávateľ - IČO 00309516

Dodávateľ Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Dodávateľ - Sídlo Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 42181810

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 30.8.2023

Začiatok účinnosti 31.8.2023

Koniec účinnosti

Suma s DPH 971,40 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Dubovce

Objednávateľ - Sídlo Vidovany 175, 908 62 Dubovce

Objednávateľ - IČO 00309516

Dodávateľ TOPSET Solutions s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava

Dodávateľ - IČO 46919805

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 21.8.2023

Začiatok účinnosti 21.8.2023

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Dubovce

Objednávateľ - Sídlo Vidovany 175, 908 62 Dubovce

Objednávateľ - IČO 00309516

Dodávateľ ENVIDOM Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu

Dodávateľ - Sídlo Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov

Dodávateľ - IČO 37935836

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 25.7.2023

Začiatok účinnosti 26.7.2023

Koniec účinnosti 1.5.2048

Suma s DPH 300,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Dubovce

Objednávateľ - Sídlo Vidovany 175, 908 62 Dubovce

Objednávateľ - IČO 00309516

Dodávateľ EL NIŇO, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Kráľovská 5/8, 909 01 Skalica

Dodávateľ - IČO 45958491

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 25.7.2023

Začiatok účinnosti 26.7.2023

Koniec účinnosti 1.5.2048

Suma s DPH 100,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Dubovce

Objednávateľ - Sídlo Vidovany 175, 908 62 Dubovce

Objednávateľ - IČO 00309516

Dodávateľ EL NIŇO, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Kráľovská 5/8, 909 01 Skalica

Dodávateľ - IČO 45958491

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 16.6.2023

Začiatok účinnosti 29.6.2023

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Dubovce

Objednávateľ - Sídlo Vidovany 175, 908 62 Dubovce

Objednávateľ - IČO 00309516

Dodávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica

Dodávateľ - Sídlo Vajanského 17, 905 01 Senica

Dodávateľ - IČO 30794536

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 14.6.2023

Začiatok účinnosti 15.6.2023

Koniec účinnosti

Suma s DPH 213,30 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Dubovce

Objednávateľ - Sídlo Vidovany 175, 908 62 Dubovce

Objednávateľ - IČO 00309516

Dodávateľ ZSE distribúcia, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Dodávateľ - IČO 36361518

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 29.12.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH 111 237,48 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Dubovce

Objednávateľ - Sídlo Vidovany 175, 908 62 Dubovce

Objednávateľ - IČO 00309516

Dodávateľ HÍLEK a spol., a.s.

Dodávateľ - Sídlo Vajanského 24, 905 01 Senica

Dodávateľ - IČO 36239542

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 7.6.2023

Začiatok účinnosti 8.6.2023

Koniec účinnosti

Suma s DPH 150,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Dubovce

Objednávateľ - Sídlo Vidovany 175, 908 62 Dubovce

Objednávateľ - IČO 00309516

Dodávateľ Alphabet partner s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Strojárenská 3426/11C, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 52436411

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 29.5.2023

Začiatok účinnosti 29.5.2023

Koniec účinnosti

Suma s DPH 50,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Dubovce

Objednávateľ - Sídlo Vidovany 175, 908 62 Dubovce

Objednávateľ - IČO 00309516

Dodávateľ Jednota, spotrebné družstvo

Dodávateľ - Sídlo Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica

Dodávateľ - IČO 00168891

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 24.5.2023

Začiatok účinnosti 25.5.2023

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Dubovce

Objednávateľ - Sídlo Vidovany 175, 908 62 Dubovce

Objednávateľ - IČO 00309516

Dodávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica

Dodávateľ - Sídlo Vajanského 17, 905 01 Senica

Dodávateľ - IČO 30794536

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Dohoda 23/07/054/60 o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie

Dátum podpísania 16.5.2023

Začiatok účinnosti 18.5.2023

Koniec účinnosti

Suma s DPH 1 400,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Dubovce

Objednávateľ - Sídlo Vidovany 175, 908 62 Dubovce

Objednávateľ - IČO 00309516

Dodávateľ Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky

Dodávateľ - Sídlo Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Dodávateľ - IČO 00177474

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy