Preskočiť na obsah

Voľby

Archív dokumentov uverejnených obcou Dubovce.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

VOĽBY NR SR 30.9.2023

Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície:

V obci Dubovce je vytvorený jeden volebný okrsok.

Doručenie oznámenia o delegovaní
člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
je možné osobne, poštou alebo
elektronicky na e-mail: sekretariat@dubovce.sk

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka
politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná.
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie doručí politická
strana alebo koalícia starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb

do 21.augusta 2023 do 24.00 hod.


Člen okrskovej volebnej komisie nemusí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej vykonáva
funkciu člena okrskovej volebnej komisie. 

Členovi okrskovej volebnej komisie, ktorí nebude
vykonávať svoju funkciu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, 
odporúčame požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu.

Súvisiace dokumenty

Parlamentné voľby 2023

Prílohy

Popis

Rozhodnutie o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 9. 6. 2023, rozhodnutím č. 204/2023 Z. z., vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 30. septembra 2023.

Rozhodnutie o vyhlásení volieb bolo dňa 9. 6. 2023 uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. 

https://www.minv.sk/?nr23-vzory1

http://www.minv.sk/?nr23-posta

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023, Ministerstvo vnútra SR – Verejná správa (minv.sk)

V obci Dubovce je utvorený 1 volebný okrsok pre celé územie obce. Adresa volebnej miestnosti je: Dubovce č. 110 – kultúrny dom

Súvisiace dokumenty

Delegovanie členov do volebnej okrskovej komisie