Preskočiť na obsah

Delegovanie členov do volebnej okrskovej komisie

Zverejnené
14. júla 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
13. júla 2023 − 21. augusta 2023
Kategória

VOĽBY NR SR 30.9.2023

Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície:

V obci Dubovce je vytvorený jeden volebný okrsok.

Doručenie oznámenia o delegovaní
člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
je možné osobne, poštou alebo
elektronicky na e-mail: sekretariat@dubovce.sk

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka
politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná.
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie doručí politická
strana alebo koalícia starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb

do 21.augusta 2023 do 24.00 hod.


Člen okrskovej volebnej komisie nemusí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej vykonáva
funkciu člena okrskovej volebnej komisie. 

Členovi okrskovej volebnej komisie, ktorí nebude
vykonávať svoju funkciu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, 
odporúčame požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu.

Prílohy

Žiadne prílohy.

Súvisiace dokumenty