Užitočné informácie

Hodiny pre verejnosť
Pondelok7:00 – 12:0013:00 – 15:00
Utorok 7:00 – 12:00 13:00 – 15:00
Streda 7:00 – 12:00 13:00 – 15:00
Štvrtok 7:00 – 12:00 13:00 – 15:00
Piatok 7:00 – 12:00 13:00 – 15:00
SobotaZatvorené
NedeľaZatvorené

Slovenská pošta, a. s.

Partizánska cesta 9

975 99 Banská Bystrica

Pošta Radošovce

Adresa: Radošovce, č. 328,

908 63 Radošovce

Okresný úrad Skalica poskytuje bezplatné služby pre občanov o možnostiach využitia mediácie 

Máte problémy so zamestnávateľom? Majetkové spory? Dedičské spory?
Pomáhame ako vyriešiť určenie rodičovských práv, rozdelenie BSM… 

Ponúkame mediačné poradenstvo a mediáciu mimosúdne riešenie sporov:

  • občianskoprávnych
  • obchodných záväzkových
  • pracovnoprávnych
  • rodinných
  • školských
  • cezhraničných

Poradenstvo je poskytované každú stredu bezplatne na Okresnom úrade Skalica (zasadačka – 2. poschodie budovy) od 1.júla 2015 v čase od 09.00 hod. – 12.00 hod.

Kontakt: www.mediat.sk

Povinnosti stavebníkov pri činnostiach
v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení
V záujme predchádzať poškodzovaniu plynárenských zariadení, únikom plynu a vzniku škôd na zdraví a majetku vyzývame stavebníkov, aby dodržiavali základné zákonom stanovené povinnosti pri činnostiach vykonávaných v blízkosti plynárenských zariadení.

Viac info v prílohe…

Zverejnené 12. januára 2023.
Upravené 18. januára 2023.