Starosta obce

Mgr. Filip Tokoš

Starosta obce

starosta@dubovce.sk 0903 585 971

Zverejnené 11. januára 2023.
Upravené 1. februára 2023.