Udalosti

Uskutočnené a plánované udalosti v obci Dubovce.

Diskusia k možnosti umiestnenia veterných turbín v katastri obce Radošovce

Obec Radošovce, konajúca starostkou Mgr. Ivetou Matúšovou, pozýva občanov na diskusiu so zástupcami štátnej firmy SPP a.s., o možnosti realizácie umiestnenia veterných turbín v katastri obce Radošovce. Stretnutie sa uskutoční dňa 21.3.2023 o 17.00 hod. v sále kultúrneho domu.

Uskutočnila sa Ut 21.3 17:00

Oznam – preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania v SR

Obec Dubovce oznamuje občanom, že na základe usmernenia k preskúšaniu prevádzkyschopnosti systémov varovania v SR bude v piatok 10.03.2023 o 12.00 hod. vykonaná hlasitá skúška elektronickej sirény v obci akustickým tónom v trvaní 2 minúty.

Uskutočnila sa Pi 10.3 12:00

Priateľský futbalový zápas

Telovýchovná jednota Slovan Dubovce Vás srdečne pozýva na priateľský fubalový zápas s TJ Unín, ktorý sa odohrá túto nedeľu 5.3.2023 o 15:00.

Uskutočnila sa Ne 5.3 15:00

Radzimovský regrúti

Radzimovský regrúti pozývajú na Cimbálovu muziku VOJARU V piatok 17.02.2023 o 20:00 hod v KD Radimov vstupné 7,- €

Uskutočnila sa Pi 17.2 20:00

Zasadanie obecného zastupiteľstva

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo, ktoré sa uskutoční 2.2.2023 o 17:00 v kultúrnom dome Program: Úvod Určenie zapisovateľa Schválenie programu Kontrola uznesení VZN 1/2023 o určení výšky finančných prostriedkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Dubovce Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Dubovce Zmena textu uznesenia č. 5/4/2022… Čítať viac

Uskutočnila sa Št 2.2 17:00