Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Dubovce.

IBV Nové Dubovce

Na tomto mieste nájdete všetky potrebné informácie k projektu IBV Nové Dubovce. Podmienky, návrhy zmlúv, sprievodné listy a pod. nájdete v prílohách tohto článku.