Preskočiť na obsah

Materská škola

Materská škola

Dubovce, Vlčkovany 49

Mgr. Miriam Horváthová – učitelka poverená riadením MŠ

Mgr. Anabela Buchová – učiteľka MŠ

Bc. Marta Zimková – učiteľka MŠ (materská dovolenka)

+421 904 379 695

ms.dubovce@gmail.com