Materská škola

Materská škola

Dubovce, Vlčkovany 49

Riaditeľka – Denisa Danieliková

Učiteľka – Bc. Marta Zimková

+421 904 379 695

ms.dubovce@gmail.com

Zverejnené 12. januára 2023.
Upravené 30. marca 2023.