Preskočiť na obsah

DEŇ MATIEK 21.5.2023

Zverejnené 26.5.2023.

Kategória

Tretiu májovú nedeľu náš kultúrny dom privítal mnohé mamičky, babičky a starenky, aby sme si cez úprimné slová vďaky a krásne vystúpenie našich najmenších, pripomenuli tieto vzácne a jedinečné osoby v našich životoch.

Deti z materskej školy pod vedením svojich pani učiteliek predviedli pekné spevácke a tanečné vystúpenie, pri ktorom prekonali veľkú trému a vyčarili úsmev na tvárach všetkých prítomných.

Dramatické predstavenie detí z CVČ Dubovce svojím veľmi zaujímavým dejom a poučným záverom dojalo nejedného zúčastneného a úžasná pieseň „Korene“, ktorá odznela nakoniec, bola len čerešničkou na torte tohto vydareného nedeľného popoludnia.

Naše ďakujem patrí všetkým, ktorí sa na príprave a realizácii tejto nádhernej kultúrnej akcii zúčastnili, predovšetkým Mgr. Renáte Václavíkovej, ktorá tradične venovala nácvikom a príprave KD nejednu hodinu zo svojho voľného času.

autor článku: Mgr. Danica Štepanovská