Preskočiť na obsah

Únia žien Slovenska

Predsedkyňa: Mgr. Renata Vaclavíková

Podpredsedníčka: Julia Kubíková

Pokladníčka: Ing. Alžbeta Tokošová

Kronikárka: Anna Machlicová

Členky revíznej komisie: Oľga Zelmanová, Veronika Flamíková

Členky výboru: Ľudmila Štepanovská, Mária Juráčková, Veronika Tokošová

Miestna organizácia Únie žien bola založená 22.10.1998.

Prvý výbor pracoval v tomto zložení: predsedníčka – p. Anna Štepanovská, tajomníčka – p. Mária Janíková, pokladníčka -p. Ružena Čáranová, členky – p. Ľudmila Biskupičová,  p. Bronislava Kubíková, p. Dana Hrnková, p. Stanislava Paníčková, p. Ľudmila Štepanovská

V roku 2003 prišlo k zmenám vo vedení organizácie. Do vedenia Únie žien bola zvolená Renáta Václavíková. Tajomníčkoubola Margita Kudláčová a funkciu pokladníčky vykonáva Alžbeta Tokošová.

Činnosť Únie žien v Dubovciach je od jej založenia veľmi bohatá. Ženy sa pravidelne zúčastňovali  Okresných prehliadok krojov. Dubovský kroj aj s piesňami odprezentovali v Gbeloch, Radošovciach, v Holíči aj na domácej pôde.

Stanislava Paníčková úspešne reprezentovala obec v recitovaní. V. roku1999 sa zúčastnila recitačnej súťaže Vansova Lomnička s postupom do krajského kola.

Medzi pravidelné akcie žien patria výlety, návštevy divadiel, organizovanie Dňa matiek, Dňa úcty k starším, tematických výstav, navštevujú obyvateľov v Domovoch dôchodcov v Holíči, Skalici a Senici. Finančne prispievajú na detské akcie poriadané MŠ a ZŠ. Na výročnej členske schôdzi pravidelne odmeňujú jubilantky od 50.rokov.

Spevácka skupina Dubovčanky založená v roku 2000 vystupuje na rôznych akciách a slávnostiach nielen v Dubovciach. Smútočnými piesňami tiež odprevádza našich spoluobyvateľov na ich poslednej ceste. V speváckom zbore sa za roky pôsobenia vystriedalo veľa hlasov. Medzi zakladajúce členky patria Mária Janíková a Anna Štepanovská.

Teraz vystupujú pod vedením Renáty Václavíkovej.