Stavanie májky a majáles

Chceme sa čo najsrdečnejšie poďakovať všetkým zúčastneným a sponzorom, ktorí podporili akciu a snahu spájať ľudí cez dedinské tradície. Pevne veríme, že ste sa všetci dobre zabavili a radi Vás uvidíme aj na ďalšej akcii. ☺️

Zverejnené 3. mája 2023.
Bez úpravy .