Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Dubovce.

Nadpis

Suma s DPH

Evidované

Zverejnené

Dátum vystavenia 30.10.2023

Dátum splatnosti 13.11.2023

Dátum platby 10.11.2023

Dátum evidencie 7.11.2023

Suma s DPH 183,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Dubovce

Objednávateľ - Sídlo Vidovany 175, 908 62 Dubovce

Objednávateľ - IČO 00309516

Dodávateľ Jednota, spotrebné družstvo

Dodávateľ - Sídlo Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica

Dodávateľ - IČO 00168891

Prílohy

Popis

Dátum vystavenia 7.11.2023

Dátum splatnosti 21.11.2023

Dátum platby 7.11.2023

Dátum evidencie 7.11.2023

Suma s DPH 1,80 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Dubovce

Objednávateľ - Sídlo Vidovany 175, 908 62 Dubovce

Objednávateľ - IČO 00309516

Dodávateľ Slovenská pošta, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica

Dodávateľ - IČO 36631124

Prílohy

Popis

Dátum vystavenia 8.11.2023

Dátum splatnosti 10.11.2023

Dátum platby 10.11.2023

Dátum evidencie 9.11.2023

Suma s DPH 30,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Dubovce

Objednávateľ - Sídlo Vidovany 175, 908 62 Dubovce

Objednávateľ - IČO 00309516

Dodávateľ WEBY GROUP, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Obrancov mieru 1856/60, 960 01 Zvolen

Dodávateľ - IČO 36046884

Prílohy

Popis

Dátum vystavenia 5.11.2023

Dátum splatnosti 20.11.2023

Dátum platby 10.11.2023

Dátum evidencie 8.11.2023

Suma s DPH 116,86 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Dubovce

Objednávateľ - Sídlo Vidovany 175, 908 62 Dubovce

Objednávateľ - IČO 00309516

Dodávateľ ZSE Energia, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Dodávateľ - IČO 36677281

Prílohy

Popis

Dátum vystavenia 8.11.2023

Dátum splatnosti 22.11.2023

Dátum platby 8.11.2023

Dátum evidencie 8.11.2023

Suma s DPH 1,80 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Dubovce

Objednávateľ - Sídlo Vidovany 175, 908 62 Dubovce

Objednávateľ - IČO 00309516

Dodávateľ Slovenská pošta, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica

Dodávateľ - IČO 36631124

Prílohy

Popis

Dátum vystavenia 25.10.2023

Dátum splatnosti 3.11.2023

Dátum platby 6.11.2023

Dátum evidencie 25.10.2023

Suma s DPH 937,50 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Dubovce

Objednávateľ - Sídlo Vidovany 175, 908 62 Dubovce

Objednávateľ - IČO 00309516

Dodávateľ FORZA SLOVAKIA, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Hurbanova 725/61, 908 48 Kopčany

Dodávateľ - IČO 36246450

Prílohy

Popis

Dátum vystavenia 25.10.2023

Dátum splatnosti 10.11.2023

Dátum platby 6.11.2023

Dátum evidencie 25.10.2023

Suma s DPH 320,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Dubovce

Objednávateľ - Sídlo Vidovany 175, 908 62 Dubovce

Objednávateľ - IČO 00309516

Dodávateľ HAMAVISS, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Palárikova 3073/6, 934 01 Levice

Dodávateľ - IČO 46396772

Prílohy

Popis

Dátum vystavenia 31.10.2023

Dátum splatnosti 10.11.2023

Dátum platby 6.11.2023

Dátum evidencie 31.10.2023

Suma s DPH 35,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Dubovce

Objednávateľ - Sídlo Vidovany 175, 908 62 Dubovce

Objednávateľ - IČO 00309516

Dodávateľ PhDr. Miroslava Mrázová

Dodávateľ - Sídlo , 908 61 Popudinské Močidľany

Dodávateľ - IČO 35494875

Prílohy

Popis

Dátum vystavenia 24.10.2023

Dátum splatnosti 3.11.2023

Dátum platby 6.11.2023

Dátum evidencie 30.10.2023

Suma s DPH 47,50 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Dubovce

Objednávateľ - Sídlo Vidovany 175, 908 62 Dubovce

Objednávateľ - IČO 00309516

Dodávateľ NOMIland s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Magnezitárska 11, 040 13 Košice

Dodávateľ - IČO 36174319

Prílohy

Popis

Dátum vystavenia 31.10.2023

Dátum splatnosti 14.11.2023

Dátum platby 31.10.2023

Dátum evidencie 31.10.2023

Suma s DPH 7,80 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Dubovce

Objednávateľ - Sídlo Vidovany 175, 908 62 Dubovce

Objednávateľ - IČO 00309516

Dodávateľ Slovenská pošta, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica

Dodávateľ - IČO 36631124

Prílohy

Popis

Dátum vystavenia 31.10.2023

Dátum splatnosti 14.11.2023

Dátum platby 31.10.2023

Dátum evidencie 31.10.2023

Suma s DPH 1,80 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Dubovce

Objednávateľ - Sídlo Vidovany 175, 908 62 Dubovce

Objednávateľ - IČO 00309516

Dodávateľ Slovenská pošta, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica

Dodávateľ - IČO 36631124

Prílohy

Popis

Dátum vystavenia 1.11.2023

Dátum splatnosti 15.11.2023

Dátum platby 6.11.2023

Dátum evidencie 2.11.2023

Suma s DPH 270,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Dubovce

Objednávateľ - Sídlo Vidovany 175, 908 62 Dubovce

Objednávateľ - IČO 00309516

Dodávateľ Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť

Dodávateľ - Sídlo Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35815256

Prílohy

Popis