DEŇ MATIEK

Dátum a Čas
21. máj 2023 14:00 – 15:00
Miesto
KD Dubovce

Milé mamičky, staré mamičky a krstné mamičky.

Deti z materskej školy a CVČ Dubovce

si pre Vás pripravili kultúrny program,

na ktorý by Vás radi pozvali

v nedeľu 21.5. o 14 hod.

do KD Dubovce.

Zverejnené 17. mája 2023.
Bez úpravy .