Preskočiť na obsah

#9197

Adresa
Obec Dubovce
Stav
Posúdené

K problému facebooku. Máte pravdu, že zriadiť facebook obec nie je povinná. Ja som dala otázku na základe želania poslancov obecného zastupiteľstva. Druhou časťou otázky bolo upozornenie, že súkromná osoba nemôže v profile používať názov právnickej osoby, v danom prípade "Dubovce." K tomu nemôže dať súhlas ani starosta obce. Občan môže upozorňovať na facebooku aj na aktivity, ktoré ho zaujali, ale pod svojim menom. Preto žiadam aj za ďalších občanov, aby tento stav bol napravený. Mgr. Dana Dorothea Mikulová