Preskočiť na obsah

O nás

Centrum voľného času Dubovce je rozpočtová organizácia Obce Dubovce bez právnej subjektivity, napojená na rozpočet obce svojimi príjmami a výdavkami.
Centrum voľného času Dubovce zabezpečuje podľa výchovného programu školského zariadenia výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, mládeže a rodičov do 30 rokov v ich voľnom čase s celoročnou prevádzkou.
Poslaním CVČ je uskutočňovať program starostlivosti o deti, mládež a rodičov v oblasti voľného času, uspokojovať a usmerňovať rozvoj ich záujmov, utvárať podmienky pre rozvoj schopnosti a budovať návyky účelného využívania voľného času, sebarealizácie a harmonického seba rozvoja.
Centrum voľného času zabezpečuje a organizuje výchovu a vzdelávanie detí, mládeže a rodičov prostredníctvom záujmovej činnosti. Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečujú pedagogickí zamestnanci a lektori prostredníctvom:
pravidelnej činnosti – záujmové útvary (krúžky), kluby,
príležitostnej činnosti – formou jednorázových alebo pravidelne sa opakujúcich podujatí (súťaže, prednášky, exkurzie, krátkodobé kurzy, kultúrne a športové podujatia, zájazdy, výstavy, koncerty, sústredenia, vzdelávacie podujatia a ďalšie),
spontánnej činnosti – formou priebežnej ponuky rekreačných a oddychových aktivít na základe záujmu detí a mládeže,
prázdninovej činnosti – formou stálych, putovných, víkendových táborov a sústredení,
záujmového servisu pre deti, mládež i dospelých.

Záujmové útvary

V našom CVČ pracuje niekoľko záujmových útvarov, v ktorých si deti, žiaci, mládež a dospelí môžu zdokonaľovať  svoje vedomosti, športové a umelecké zručnosti.

Do záujmových útvarov sa môžete prihlásiť počas celého školského roku.
Podrobnejšie informácie Vám kedykoľvek poskytneme osobne, telefonicky, alebo mailom.
Kontaktné informácie nájdete na stránke kontakty.

V ŠKOLSKOM ROKU 2012/2013 PONÚKAME TIETO ZÁUJMOVÉ ÚTVARY:

 • Spoločensko-vedná oblasť
  • Anglický jazyk
  • Nemecký jazyk
  • Klub mladých čitateľov
 • Vzdelávacia oblasť
  • Počítačový krúžok
  • Hasičský krúžok
 • Prírodovedno-environmentálna oblasť
  • Klub priateľov prírody
  • Klub priateľov koní
 • Esteticko-kultúrna oblasť
  • Zumba
  • Dramatický krúžok
  • Hudobno-spevácky krúžok
 • Pracovno-technická oblasť
  • Malá škola pečenia a varenia
  • Šikovné ruky
 • Telesná a športová oblasť
  • Športový krúžok
  • Futbalový krúžok
  • Pilatesove cvičenia
 • Oblasť výchovy rodičov a detí
  • Klub rodičov s deťmi

Sme v našej dedinke pre všetkých, ktorí sa chcú neformálne vzdelávať, rozvíjať svoje záujmy, schopnosti, talent, aktívne relaxovať, užitočne a zaujímavo tráviť voľný čas v spoločnosti priateľov.

Tešíme sa na Vašu návštevu na našej webstránke a prajeme Vám príjemné chvíle strávené pri jej prezeraní!

Ešte viac nás poteší, ak sa osobne zúčastníte aktivít, ktoré pre Vás pripravujeme, budete s nimi spokojní a rozšírite rady členov a priateľov nášho Centra voľného času v Dubovciach.
Ste srdečne vítaní a veríme, že u nás nájdete niečo, čo by Vás bavilo a čo by ste chceli vyskúšať. Ak máte vlastný nápad, čomu by ste sa chceli vo voľnom čase venovať, príďte nám to povedať!


                                                                   Bc. Renáta Václavíková, riaditeľka CVČ Dubovce
                                                                                     a kolektív pracovníkov CVČ