Preskočiť na obsah

Jednota dôchodcov

Jednota dôchodcov Slovenska, Miestna organizácia Dubovce

Výbor MO JDS:                                                                        

 • Predseda: Ján Mlčúch
 • Podpredseda: Viera Juríčková
 • Tajomník: Viera Mikičová
 • Pokladník: Ján Ivánek
 • Členka: Mária Biskupičová
 • Revízna komisia: Ľudmila Biskupičová, Miroslav Vrablic, Anna Machlicová/kronikárka/
 • 70 členov

Svoju činnosť zameriava na:

 •  kultúrno-spoločenskú a športovú činnosť a  spoluprácu s obecným úradom a miestnymi spoločenskými organizáciami

Miestna organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Dubovce vznikla 14.marca 2010.

Výbor pracoval v zložení:

 • predseda: Ing.Albin Marenčík
 • podpredseda: Jozef Mikula
 • tajomníčka: Veronika Flamikova
 • pokladníčka: Anna Štepanovská
 • člen: Olga Hyžová
 • revízna komisia: Vilma Serfozová,Ernest Štepanovský,Jan Chocholáček.

V roku 2012 do funkcie predsedníčky bola zvolená Gabriela Keherová

V marci 2022 sa uskutočnila VČS s volbou nového výboru ZO JDS Dubovce na roky 20222025.