Záverečný účet obce Dubovce za rok 2022

Zverejnené
19. mája 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
19. mája 2023 − 5. júna 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2022

Prílohy