Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce č.2

Zverejnené
3. februára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
3. februára 2023 − 31. marca 2023
Kategória

Prílohy