Pozvánka na zasadnutie OZ 14.4.2023

Zverejnené
7. apríla 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
7. apríla 2023 − 15. apríla 2023
Kategória

Starosta obce zvoláva v zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Dubovce, ktoré sa uskutoční 14.4.2023 o 17:00 v Kultúrnom dome Dubovce…

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2023/03

Prílohy