PREDNÁŠKA – PREVENCIA RAKOVINY PRSNÍKOV – samovyšetrenie

Kategória

Touto cestou sa chceme poďakovať za možnosť zúčastniť sa prednášky PhDr.Tatiany Rajnohovej na tému „samovyšetrenie prsníkov, prevencia rakoviny prsníkov“

Súčasťou prednášky bola aj diskusia na danú tému, ktorá bola obohacujúca a podnetná.

Ďakujeme prednášajúcej za kvalitne podanú osvetu pri stále sa stupňujúcom probléme rakoviny prsníka a načrtnutie možnosti riešenia po zistení problému.

Výbor MsSČK Dubovce

Zverejnené 16. mája 2023.
Bez úpravy .