Preskočiť na obsah

VOĽBY PREZIDENTA SR 2024 -Nahlásenie voličov pre voľbu do prenosnej urny

Zverejnené 20.3.2024.

Kategória

23.3.2024 – 1. kolo

Volič, ktorý v deň volieb nemôže prísť do volebnej miestnosti zo závažných (najmä zdravotných) dôvodov, môže požiadať o hlasovanie prostredníctvom prenosnej volebnej schránky. Dá sa požiadať osobne, elektronicky, telefonicky alebo prostredníctvom inej osoby na Obecnom úrade, alebo v sobotu priamo okrskovej volebnej komisii.

tel.: 0911795967

meil: sekretariat@dubovce.sk