Štiepka

Kategória

Dnešné drtenie haluzovín v spolupráci s obcou Prietržka. Kto má záujem o štiepku môže si ísť nabrať, je uložená pri novom moste vo Vidovanoch, u domu č. 1 (Buček), za kostolom vo Vidovanoch a pri bývalej škole.

Zverejnené 4. mája 2023.
Bez úpravy .