Materská škola -aktuality

Kategória

Milé mamičky, babičky, dedkovia, dubovčania.V pondelok sme Vám s deťmi priniesli létečko.Veľmi pekne chcem poďakovať deťom za milý program a Vám za sladkosti, dobroty a peniažky. Tie použijeme na výlet do skalického kina, sladkosti, či ovocie pre deti a hojdačku na dvor.Prajeme Vám s deťmi i kolegňami krásne sviatky a ešte raz srdečná vďaka.

D. Danieliková, riad. MŠ

Zverejnené 6. apríla 2023.
Upravené 7. apríla 2023.