Preskočiť na obsah

Výzva držiteľom psov

Zverejnené 24.10.2023.

Kategória

Vyzývame držiteľov psov na území obce Dubovce, na základe VZN č.1/2015 o podmienkach držania psov na území obce Dubovce zo dňa 12.2.2015 aby najneskôr do 27.10.2023 nahlásili na Ocú:

a) Evidenčné číslo psa

b) Tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa

c) Meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa

d) Umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na území obce zdržiava, ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľa psa

e) Skutočnosť že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi

f) Úhyn psa

g) Stratu psa

Tieto skutočnosti môžete nahlásiť osobne na OcÚ Dubovce, telefonicky na čísle +421911795967 alebo mailom na podatelna@dubovce.sk.

Ak tieto skutočnosti nenahlásite, môže Vám byť udelená pokuta až do výšky 165€ na základe VZN č.1/2015 o podmienkach držania psov na území obce Dubovce zo dňa 12.2.2015.