Preskočiť na obsah

PARLAMENTNÉ VOĽBY 2023 -Nahlásenie voličov pre voľbu do prenosnej urny

Zverejnené 25.9.2023.

PARLAMENTNÉ VOĽBY 30.9.2023

Volič, ktorý v deň volieb nemôže prísť do volebnej miestnosti zo závažných (najmä zdravotných) dôvodov, môže požiadať o hlasovanie prostredníctvom prenosnej volebnej schránky. Dá sa požiadať osobne, elektronicky, telefonicky alebo prostredníctvom inej osoby na Obecnom úrade.

tel.: 0911795967

meil: sekretariat@dubovce.sk