Preskočiť na obsah

Deň ZDRAVIA 22.9.

Zverejnené 22.9.2023.

Kategória

JDS Dubovce v spolupráci s obcou Dubovce zorganizovala  IV. ročník „Deň zdravia“  v kultúrnom dome Dubovce.

Občania Duboviec a široká verejnosť  mohli bezplatne získať dôležité informácie o svojom zdravotnom stave.  Cieľom tejto akcie bolo aj nebáť sa poskytnúť prvú pomoc, každý si mohol vyskúšať na modeloch .

Pripravili sme meranie základných životných funkcií, váhy , výšky , BMI , meranie rezonančným  magnetickým analyzátorom , meranie cukru, cholesterolu, vyšetrenie a meranie zraku, denzitometria, vyšetrenie plochej nohy na podoskope , ukážky prvej pomoci, mobilného defibrilátora  a ďalších poradenských službách. Počas celého dňa spríjemňovali priebeh Dňa zdravia  študenti SZŠ relaxačnými  ozdravujúcimi  masážami , ktoré pomôžu prinavrátiť zdravie , vitalitu a pocit uvoľnenia.

K spríjemneniu prostredia  bola pripravená bylinková lekárnička .

Celá akcia bola zabezpečená zdravotnou poisťovňou Dôvera, SZŠ Skalica , ZOOM Optika Bratislava , Ortopedika Skalica, ECOM DDV s.r.o. Trenčín  a miestnymi spoločenskými organizáciami .

Medzi našich sponzorov patrí Obec Dubovce, Ing. Katarína Ondrušová  PD Dubovce , PZ Dubiny Dubovce, COOP Jednota Senica, ORTOPEDIKA Skalica , Únia žien Dubovce , ERI Bakery  René Dendys Skalica a naše členky .

Zúčastnilo sa okolo 150 účastníkov, medzi  ktorými boli aj naše deti MŠ ,  ZŠ  a študenti  SSOŠ   Via Humana Skalica .

Na tejto akcii sme začali aj so zberaním dobrovoľných príspevkov na zakúpenie automatického externého  defibrilárora  /AED/  , pretože toto zariadenie by malo byť dostupné v každej obci.

Veríme , že  aj vďaka ďalším kultúrno-spoločenským akciám, obec získa financie na tento prístroj.

Vám všetkým, ktorí ste sa podieľali na uskutočnení Dňa zdravia patrí veľké

  „ď a k u j e m“

autor: Štefania Ryčovská

foto: Ivan Peťko, Martina Mikulová