Preskočiť na obsah

9. JÚNA SA ZAČALA DIECÉZNA FÁZA BLAHOREČENIA NÁŠHO JANKA HAVLÍKA

Zverejnené 9.6.2013.

Kategória

„Je to podujatie jedinečného významu nielen pre región Záhorie, ale aj pre celé Slovensko. Ak to bude Božia vôľa, Janko Havlík bude raz prvým blahorečeným Záhorákom a druhým Slovákom….“ – týmito slovami začalo pozvanie starostky Dany Dorothey Mikulovej a vicestarostky Kataríny Ondrušovej na významnú historickú udalosť – začiatok diecéznej fázy procesu blahorečenia Janka Havlíka, rodáka našej obce.    Slávnostný obrad spojený s kultúrnym programom otvoril bratislavský arcibiskup, metropolita Stanislav Zvolenský vo Farskom kostole sv. Michala Archanjela v Skalici.  Historická udalosť, ktorej sa zúčastnili významní hostia, Dubovčania aj ostatní návštevníci isto zanechá v dušiach nezmazateľnú stopu po nádhernom zážitku. Veď celá ceremónia patrila  trpiacemu, skromnému človeku a v ten nedeľný okamih sa zazdalo, akoby bol s nami a všetkých nás zovieral v jeho náručí. 

Naša prítomnosť sa výrazne zmenila v pozitívnom i negatívnom zmysle slova. Šok zo slobody po roku 1989 sme doteraz nespracovali. Táto sloboda nás robí istým spôsobom otrokmi – politických, mediálnych, finančných skupín. Je to priveľká daň civilizácii. Túto ťarchu treba zhodiť zo svojich pliec. Janko Havlík je tým vzorom pre zamyslenie sa v tejto dobe pre všetkých nás.

Dana Dorothea Mikulová, starostka Duboviec

Janko Havlík je svetlo z hlbín jáchymovských lágrov, ktoré si zasluhuje zažiariť medzi slovenskými martýrmi v spoločenstve svätých.

Anton Srholec, kňaz, spoluväzeň