Preskočiť na obsah

VZN č. 7/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady