Preskočiť na obsah

Návrh VZN č. 8/2023 – o nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom