Preskočiť na obsah

Návrh VZN č. 4/2023 o miestnej dani za psa chovaného na území obce Dubovce