Preskočiť na obsah

100 dní vo funkcii starostu

Zverejnené 22.3.2023.

Kategória

Milí spoluobčania,

Uplynulo 100 dní odkedy som nastúpil do funkcie starostu obce Dubovce a chcel by som Vás informovať o tom čo sa zrealizovalo a čo plánujeme.

V obci sa uskutočnilo v spolupráci s miestnymi organizáciami niekoľko kultúrnych podujatí a to:

 • Mikulášsky večierok
 • Zdobenie  stromčeka pri šálke punču
 • Vianočný koncert
 • Detský maškarný ples
 • Obecná zabíjačka

V blízkej dobe Nás čakajú ďalšie kultúrne podujatia, o ktorých Vás budeme informovať v dostatočnom predstihu ako sú napr.:

 • Pripomenutie predveľkonočných tradícii s ochutnávkou vína, ktorá bude 1.4.23
 • Stavanie mája s tradičnou dedinskou zábavou, ktorá bude 30.4.23
 • Deň detí
 • Folklórne slávnosti.
 • atď…

Zriadili sme novú web stránku obce,  ktorú neustále aktualizujeme a dopĺňame, chceme aby boli občania aktuálne informovaní čo sa v obci deje. K tomuto nám pomáha aj aplikácia a sms správy, ktoré sú súčasťou webovej stránky. Veľmi sa chcem poďakovať poslankyni Veronike Tokošovej za spravovanie tejto webovej stránky. Okamžite reaguje na každý podnet a novinku. Všetko robí na úkor voľného času a bez odmeny.

Začala jar a my sme začali s upratovaním obce a to:

 • Urobil sa poriadok vo dvore kultúrneho domu za pomoci zástupcu starostu Denisa Biskupiča, ktorý naložil a odviezol odpad za čo mu Ďakujem
 • Začali sme s upratovaní domu pri kostole vo Vidovanoch(Škadra) a vybudovaním nového chodníka pri tomto dome.
 • Upratujeme aj okolie Základnej školy a chceme odviesť kmene stromov na porez na dosky a hranoly, ktoré použijeme na nové ihrisko vo Vidovanoch.
 • Aktívna občianka pani Oľga Šuleková nám upratala okolie autobusovej zastávky Kobylany , za čo sa jej chcem touto cestou poďakovať.
 • Začali sme s realizovaním stavebných prác na budove Obecného úradu Dubovce a v jeho okolí. Dokončujeme elektrinu, bleskozvod a stavebné  úpravy potrebné pre úspešnú kolaudáciu.
 • V spolupráci z DHZ Dubovce sme začali so skrášľovaním okolia pri pomníku na Vlčom Dole, za čo všetkým, ktorí sa zúčastnili Ďakujem

Čo sme vybavili z vecí, ktoré sme zdedili z minulosti:

 • Zabezpečili sme odstránenie telefónneho stĺpu pri obecnom úrade, ktorý nám prekážal rozširovaniu tejto komunikácie.
 • Vybavili sme pre občanov lacnejšie vodomerné šachty za cenu 318€
 • Doviedli sme do úspešného konca Územný plán obce Dubovce, ktorý už máme na stavebnom úrade v Skalici, na územnom plánovaní v Trnave, a na obci Dubovce.
 • Predĺžili sme termín dokončenia Obecného úradu, aby sme ako obec neprišli o dotáciu vyše 105 000€.

Na čom momentálne pracujeme:

 • V spolupráci s Pani Ryčovskou sme podali žiadosť na VÚC Trnava o finančný príspevok na Dni zdravia
 • Požiadali sme o finančný príspevok na VÚC Trnava na úpravu okolia Obecného úradu Dubovce.
 • Chystáme podklady na uchádzanie sa o dotáciu na poľnohospodársky stroj, ktorý by mohol byť financovaný z Envirofondu 2023 Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva
 • Predložili sme žiadosť obci Radošovce na prenájom pozemku, na ktorom je chodník k zastávke Kobylany, aby sme mohli upraviť jeho okolie.

Ďakujem všetkým za pomoc pri skrášľovaní obce Dubovce a budem sa tešiť na ďalšiu spoločnú spoluprácu pre naše Dubovce. Je to naša obec a chceme sa v nej cítiť dobre a radi sa do nej vracať.

Mgr. Filip Tokoš

starosta