Preskočiť na obsah

Pripomienkovanie CESTOVNÝCH PORIADKOV od 2.9. do 25.9.2023

Zverejnené 6.9.2023.

Kategória

Každodenní cestujúci občania, ktorých sa možnosti dopravy týkajú, pomôžu účinne poukázať na časové nezrovnalosti, chýbajúce spojenia, krátke prestupy…

čím sa spoločne môže dosiahnuť lepšia optimalizácia cestovných poriadkov a zapracovanie požadovaných zmien pri využívaní verejnej osobnej dopravy.

V termíne od 02.09.2023 do 25.09.2023 je možné zasielať požiadavky a pripomienky obecných úradov, občanov a škôl na úpravu v súčasnosti platných cestovných poriadkov na území TTSK, do ktorých sa dopravca bude maximálne snažiť zapracovať nadväznosť na vlaky, zohľadniť časové posuny vlakov a zosúladiť prestupy v jednotlivých prestupových uzloch. Vaše požiadavky zasielajte do 25.09.2023 e-mailom alebo písomne dopravcovi a TTSK.

ARRIVA Trnava

ARRIVA Trnava, a. s.
Nitrianska 5
917 54 Trnava
https://arriva.sk/trnava/primestska-doprava/cestovne-poriadky/
e-mail: cp.arrivatrnava@arriva.sk
zabezpečuje linky začínajúce trojčíslím 203: 204: 205 a 207

SKAND Skalica

SKAND Skalica, s. r. o.
Nádražná 26
909 01 Skalica
https://www.skand.sk/
e- mail: dusikova@skand.sk bus@skand.sk
zabezpečuje linky začínajúce trojčíslím 206: