Preskočiť na obsah

Prázdniny v MŠ Dubovce

Zverejnené 3.5.2024.

Materská škola Dubovce, Dubovce 49, 908 62

Vážení rodičia,

učiteľka poverená riadením materskej školy so súhlasom zriaďovateľa oznamuje rodičom detí, ktoré navštevujú materskú školu, že počas letných prázdnin bude MŠ v prevádzke do 19. júla 2024

Prerušenie prevádzky materskej školy bude v dňoch:                       

od 22. júla 2024  do 30. augusta 2024 /vrátane/

z dôvodu potreby čistenia, dezinfekcie priestorov a hračiek, ako aj čerpania dovoleniek  zamestnancov.

Prevádzka MŠ bude obnovená 02. septembra 2024 /pondelok/

Mgr. Miriam Horváthová, učiteľka poverená riadením MŠ

Mgr. Filip Tokoš, starosta obce Dubovce