Preskočiť na obsah

JOHNYFEST 2013 MODERNÝ PROFIL S JANKOM HAVLÍKOM

Zverejnené 29.6.2013.

Kategória

V dňoch 29.6-30.6. sa Dubovce stali miestom, kde sa stretlo takmer sedemdesiat mladých ľudí zo Združenia mariánskej mládeže s predstaviteľmi cirkvi, bohoslovcami, so starostkou obce a našimi občanmi. Celý program výborne koordinovala členka ZMM, študentka VŠMU „Jaša“. Dvojdňové podujatie naplnené piesňami, rozhovormi, modlitbami, svedectvami viery bol oslavou života Nášho Janka.