JOHNYFEST 2013 MODERNÝ PROFIL S JANKOM HAVLÍKOM

Kategória

V dňoch 29.6-30.6. sa Dubovce stali miestom, kde sa stretlo takmer sedemdesiat mladých ľudí zo Združenia mariánskej mládeže s predstaviteľmi cirkvi, bohoslovcami, so starostkou obce a našimi občanmi. Celý program výborne koordinovala členka ZMM, študentka VŠMU „Jaša“. Dvojdňové podujatie naplnené piesňami, rozhovormi, modlitbami, svedectvami viery bol oslavou života Nášho Janka.

Zverejnené 29. júna 2013.
Upravené 18. januára 2023.