Preskočiť na obsah

TROJKRÁĽOVÉ VINŠOVANIE

Zverejnené 17.1.2024.

Kategória

TROJKRÁĽOVÉ VINŠOVANIE


Koledníci Dobrej noviny, v rámci celoslovenskej koledníckej akcie vo vianočnom období, sa aj tento rok znova rozbehli po našej dedinke, aby nám nielen priniesli krásny vinš a vyzbierali peniažky pre deti v Afrike, ale aj potešili všetkých našich obyvateľov a napísali „20 – C+B+M -24 (Christus mansonem benedicat – Kristus nech žehná tento dom“) na brány našich príbytkov.
V piatok, 5. januára a neskôr v nedeľu, počas mrznúceho mrazivého popoludnia, v rámci verejnej zbierky určenej na podporu humanitárnych a rozvojových projektov v subsaharskej Afrike, sa v Dubovciach vyzbierala čiastka 810 €, ktorá bola zaslaná na účet Dobrej noviny.
Všetkým našim malým aj veľkým koledníkom zo srdca ďakujeme a poďakovanie tiež patrí všetkým tým, ktorí podporili túto šľachetnú akciu buď finančne, alebo i pohostením účinkujúcich.


autor: Mgr. Danica Štepanovská