Udalosti

Uskutočnené a plánované udalosti v obci Dubovce.

Zápis detí do prvého ročníka ZŠ Radošovce šk.rok 2023/2024

Oznámenie o povinnom zápise detí do prvého ročníka základnej školy na šk.rok 2023/2024 Podľa §20 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní/školský zákon/ zákonní zástupcovia sú povinní prihlásiť na zápis deti, ktoré do 31.8.2023 dovŕšia šiesty rok veku, ako aj deti, ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok. Dátum, čas a miesto konania zápisu: 4.4.2023 od 12:00… Čítať viac

Začína Ut 12:00

Diskusia k možnosti umiestnenia veterných turbín v katastri obce Radošovce

Obec Radošovce, konajúca starostkou Mgr. Ivetou Matúšovou, pozýva občanov na diskusiu so zástupcami štátnej firmy SPP a.s., o možnosti realizácie umiestnenia veterných turbín v katastri obce Radošovce. Stretnutie sa uskutoční dňa 21.3.2023 o 17.00 hod. v sále kultúrneho domu.

Uskutočnila sa Ut 21.3 17:00

Oznam – preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania v SR

Obec Dubovce oznamuje občanom, že na základe usmernenia k preskúšaniu prevádzkyschopnosti systémov varovania v SR bude v piatok 10.03.2023 o 12.00 hod. vykonaná hlasitá skúška elektronickej sirény v obci akustickým tónom v trvaní 2 minúty.

Uskutočnila sa Pi 10.3 12:00

Priateľský futbalový zápas

Telovýchovná jednota Slovan Dubovce Vás srdečne pozýva na priateľský fubalový zápas s TJ Unín, ktorý sa odohrá túto nedeľu 5.3.2023 o 15:00.

Uskutočnila sa Ne 5.3 15:00