gototopgototop

loga program ERDF1 web

loga program ERDF2 web

havlik webbanner

Choosing web hosting is always a challenge, please consider this hostmonster review and greengeeks review.

Hlásenie miestneho rozhlasu

DôLEŽITÉ OZNAMY: 

Oznamujeme občanom, že v dňoch 17. a 18. januára 2022 bude prerušená distribúcia elektrickej energie. Viď oznamy od Západoslovenskej distribučnej: 

                     oznámenie o prerušení energie 1

                    oznámenie o prerušení energie 2

                      oznámenie o prerušení energie 3

                     oznámenie o prerušení energie 4

                        oznámenie o prerušení energie 5

                      oznámenie o prerušení energie 6

 

 

Oznamujeme občanom, že v piatok 28.05.2021 bude prerušená distribúcia elektrickej energie. Viď oznam od Západoslovenskej distribučnej:

                             oznam - prerušenie districúcie elektriny 

 

 

Oznamujeme občanom, že bude prerušená distribúcia elektrickej energie 24.3.2021

 

Oznamujeme občanom, že vývoz odpadov bude v mesiaci JANUÁR v nasledovných termínoch: 

 

- 08.01.2021 (piatok) - separovaný zber (papier, kovy, plasty)

 

- 05.01. (utorok) a 20.01. (streda) - komunálny odpad (popolnice)

 

 

 

         detský lekár ordinačné hodiny      oznam VPP

 

 

08.05.2020

oznam farský úrad

24.03.2020

 

 

oznam pošta

psych.poradenstvo

 

ZMENA hodín pre verejnosť POŠTA DUBOVCE:

pošta DUBOVCE 

HARMONOGRAM VÝVOZOV ODPADOV 2020

harmonogram vývozov 2020  

 

14.01.2020 - Oznamujeme občanom, že vývoz PLASTOV a PAPIERA bude v piatok 17.01.2020

Vedúca predajne COOP Jednota oznamuje, že predajňa bude počas tohto týždňa (utorok - piatok 14.01-17.01.) otvorená do 14-tej hodiny. 

 

 

 

 

 

19.11.2019       

výzva 1

 

 

 

 

 

 

výzva 2

Oznamujeme občanom, ktorí ešte nezaplatili „Daň z nehnuteľností, poplatok za TKO a psa „ za rok 2019, aby ta k urobili v čo najkratšom termíne, najneskôr do konca mesiaca november.

Vedúca predajne Jednota oznamuje občanom, že predajňa bude tento a budúci týždeň v utorok, stredu a štvrtok otvorená od 6.00 do 14,00 hodiny. Ostatné dni je otvorené podľa riadnych otváracích hodín.

 

12.09.2019        inzerát Kaufland        

                          Pýtajme si slovenské

 

 

 

 

 

                        kominári 

11.10.2019 - Vážení občania, obec Dubovce s radosťou oznamuje, že bola podpísaná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s poskytovateľom Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v zastúpení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky na projekt Materská škola Dubovce. V rámci Operačného programu Ľudské zdroje, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja obci budú poskytnutý nenávratný finančný prostriedok vo výške 402 513,82 €. 

 

09.10.2019 - Vedúca pošty oznamuje, že pošta je v piatok to je 11.10.2019 pre verejnosť zatorená. Denná tlač, dôchodky a pošta bude doručená.

07.10.2019 - Englerov dvor vám ponúka zemiaky na uskladnenie, cibuľu, rezanú kapustu, hlávkovú kapustu , kvasenú kapustu,krmné zmesi, obilie, krmné zemiaky, malé balíky seno a slamu. Predávame rezanú kapustu ponúkame tekvice na Haloween aj Hokaidó, muškátové a iné jedlé na varenie. Predaj je na Englerovom dvore za Holíčom smer Bratislava. Tešíme sa na vašu návštevu tel 034 668 50 28,  www.englerovdvor.sk.

PD Popudinské Močidľany, družstvo ponúka pracovné miesto predavačky na 4-hodinový úväzok. Bližšie informácie v kancelárii PD, tel. č.: 034 6683494.

MUDr. Zakuťanský, ambulancia Radošovce, oznamuje, že v dňoch štvrtok a piatok (10. a 11. októbra) z dôvodu dovolenky neordinuje. Súrne prípady vybaví MUDr. Sivoň v Popudinských Močidľanoch. 

Obec Dubovce v tomto mesiaci október organizuje zber a odvoz elektroodpadu a zber a odvoz veľkokapacitného odpadu.

Zber elektroodpadu sa uskutoční v dňoch 14. 10. až 17. 10.

V čase o 7,30 do 19,00 hodiny môžete elektroodpad odovzdávať v priestoroch dvora KD.

Zber veľkokapacitného odpadu sa uskutoční v dňoch 22. 10 a 23. 10. Kontajnery budú umiestnené na verejnom priestranstve pri cintoríne vo Vlčkovanoch.

 

20.09.2019 - Oznamujeme občanom, že po okolitých obciach sa pohybujú podozrivé osoby a vykrádajú rodinné domy, chaty a hlavne vykrádajú autá. 

Žiadame občanov, aby boli ostražití, dávali si pozor na svoj majetok a v prípade zhliadnutia podozrivých osôb pohybujúcich sa po obci, aby ihneď upovedomili políciu na tel. čísle 158.

 

11.09.2019                            Obec Dubovce o z n a m u j e ,

že verejnosť do Záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu – Územný plán obce Dubovce“

môže nahliadnuť, robiť z neho výpisky, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade Dubovce počas stránkových hodín.

 

23.08.2019 - Vedúca pošty oznamuje, že pošta bude v pondelok 26.08. a v piatok 30.08. zatvorená. 

Vedúca predajne COOP Jednota oznamuje, že predajňa bude v nasledovnom týždni otvorená v takomto čase: 

pondelok: 06:00-11:00, utorok/streda: 06:00-14:00, štvrtok: zatvorené (štátny sviatok), piatok: 06:00-17:00

 

14.08.2019 - Ambulancia Popudinské Močidľany, MUDr. Marián Sivoň, oznamuje že v čase od 19.08. do 30.08. 2019 nebude ordinovať. Súrne prípady vyrieši MUDr. Zakuťanský v Radošovciach.

 

26.07.2019 - Obecný úrad Dubovce oznamuje, že od 29.07. do 03.08. bude pre dovolenku zatvorený. 

MIKOV Radošovce oznamuje, že z dôvodu čerpania dovolenky bude predajňa od 29.07. do 03.08. otvorená v čase od 7:30 do 11:45

 

25.07.2019 - Vážení občania, obec Dubovce a TJ Slovan Dubovce pripravuje zber starého železa. Žiadame občanov, ktorí majú staré železo, aby si ho pripravili. Presný termín zberu a vývozu bude upresnený hlásením v miestnom rozhlase a na stránkach obce. 

 

11.07.2019 - Vážení občania, obec Dubovce oznamuje, že sa začali rekonštrukčné práce v objekte bývalej základnej školy a budúceho komunitného centra. V záujme zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia občanov, starostka obce vydáva prísny zákaz pohybovať sa nepovolaným osobám v areáli a priestoroch budovy v uvedenom objekte. 

ORHaZ Skalica informuje v čase od 8.07.2019 až do odvolania "Zvýšené riziko výskytu požiarov", preto žiada občanov o pozornosť a zákaz narábania s otvoreným ohňom na lesných pozemkoch v územnom obvode okresu Skalica. 

 

01.07.2019 - Vedúca predajne COOP Jednota oznamuje, že predajňa bude 2.7.2019 otvorená v čase od 6:00 do 10:00 hodiny, lebo je sanitačný deň. V piatok 05.07. bude z dôvodu štátneho sviatku predajňa zatvorená.

V termíne 09.-11.júla bude predajňa otvorená od 06:00 - 14:00 hodiny.

 

ZMENA termínu vývozu separovaného odpadu: náhradný termín vývozu PLASTOV bude v pondelok 08.07.2019.

 

21.06.2019 - Oznamujeme občanom, že v utorok 25.06. sa uskutoční odpis elektriny.  Zároveň oznamujeme, že sa uskutoční skúška verejného osvetlenia. Prosíme občanov, ktorí vedia o nejakej chybe, aby ju nahlásili na Obecnom úrade. 

Vedúca predajne COOP Jednota oznamuje, že predajňa bude v dňoch 25.-27. júna (utorok-štvrtok) otvorená do 14-tej hodiny. 

Vedúca pošty oznamuje, že pošta bude v utorok 25.06. a vo štvrtok 27.06. zatvorená. 

 

11.06.2019 - Zberová spoločnosť VPP servis oznamuje, že v rámci letného režimu bude zvoz komunálneho odpadu prebiehať skôr, preto žiada občanov, aby mali popolnice pripravené v ranných hodinách. 

Englerov dvor vám ponúka jahody a nové zemiaky. Jahody s možnosťou samozberu a seno a slamu v malých balíkoch. Predaj je na Englerovom dvore za Holíčom smer Bratislava. Tešíme sa na vašu návštevu tel 034 668 50 28. 

10.06.2019 Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Skalica upozorňuje, že dnes v Šaštíne smerom na Petrovu Ves bol spozorovaný medveď hnedý. Vyzýva preto občanov, ktorí sa pohybujú v blízkosti lesa k zvýšenej opatrnosti!

Rímskokatolícka farnosť Radošovce oznamuje zmenu bohoslužieb počas tohto týždňa. Svätá omša venovaná spomienke sv. Antona Paduánskeho, patróna našej obce, nebude v utorok, ale vo štvrtok v kostole sv. Antona o 17:30.

ZUŠ Skalica oznamuje, že dňa 18.6.2019 uskutoční v čase od 13.00 do 17.00 hod. zápis detí do ZUŠ v budove I. stupňa ZŠ Radošovce.

06.06.2019 -              pozvánka s programom

Oznamujeme občanom, ktorí by sa chceli zúčastniť podujatia "Svetlo z hlbín", ktoré je venované Antonovi Srholcovi, že v prípade záujmu sa môžu nahlásiť na obecnom úrade.                             pozvánka Svetlo z hlbín 

Vinohradnícky spolok Prietržka v spolupráci s Obcou Prietržka pozýva všetkých milovníkov dobrého vína na "Otvorené búdy v Prietržke", ktoré sa budú konať dňa 8.6.2019, t.j. v sobotu v čase od 13.00 h do 20.00 h. Cena vstupného je 15,-€ - v cene vstupného je kapsička, pohárik, mapka a fľaša vína. Predpredaj vstupeniek je v Potravinách "Môj obchod u Erika" v Prietržke a na obecnom úrade v Prietržke.

 

28.05.2019 - oznamujeme občanom, ktorí by mali záujem o púť starých a chorých do Šaštína, že sa uskutoční v pondelok 10.júna. Odchod autobusu je o 8:30 zo zastávok. Prihlásiť sa môžete u pani Vilmy Šerfozovej. 

 

24.05.2019 -  Vedúca pošty oznamuje, že pošta bude z prevádzkových dôvodov v utorok 28.05. zatvorená. 

Vedúca predajne COOP Jednota oznamuje zmenu otváracích hodín predajne počas budúceho týždňa. Predajňa bude v dňoch 28.-30.05., t.j. od utorka do štvrtka otvorená do 14-tej hodiny. 

 

21.05.2019 - Občianske združenie Vínna cesta Záhorie, Obec Radošovce a Vinohradnícky spolok Radošovce pozývajú na „Hurbánek“ do radošovských vinohradov. Podujatie sa uskutoční od 24. do 26. mája 2019, s bohatým programom, ktorý v piatok odštartuje diskotéka a v sobotu bude pokračovať vystúpením cimbálovej hudby Pláňava, malých mažoretiek – žiačok MŠ a ZŠ v Radošovciach, speváckeho folklórneho súboru Kúcané, koncertom skupiny Blackcompany a večernou hodovou zábavou. V nedeľu bude tradične odslúžená svätá omša v kaplnke sv. Hurbana. Vstup na celé podujatie je bezplatný.  

 

Obec Prietržka Vás všetkých srdečne pozýva na Urbankovskú zábavu, ktorá sa bude konať v sobotu 25.5.2019 o 20.00 h  na tancplaci vo vinohradoch. Do tanca hrá ľudová kapela „Prítržskí muzikanti“. Vstupné 3,-€. V prípade nepriaznivého počasia sa zábava bude konať v kultúrnom dome v Prietržke.

 

17.05.2019 - Vedúca predajne COOP Jednota oznamuje, že predajňa bude v utorok 21.05. otvorená do 14-tej hodiny. 

Vedúca pošty oznamuje, že pošta bude vo štvrtok 23.05.2019 zatvorená. 

 

13.05.2019 - Členská organizácia JDS Dubovce oznamuje, že v stredu 15.05.2019 o 14-tej hodine v Hasičskej zbrojnici Dubovce organizuje prednášku s besedou na tému Ochrana seniorov a ich bezpečnosť. 

 

10.05.2019 - Vážení občania, Eurojackpotová horúčka na Slovensku je opäť na maxime. V Eurojackpote hráte o rozprávkovú 90 miliónovú výhru na ktorú sme museli čakať celých 24 týždňov. Stačí, ak si podáte tiket v lotérii Eurojackpot na ktoromkoľvek predajnom mieste spoločnosti TIPOS a už v piatok večer môžete hrať a vyhrať  90 miliónov eur. Doprajte si bohatší a šťastnejší život.  Nepremeškajte svoju šancu a podajte si Eurojackpot. Skúste šťastie, hrajte Eurojackpot 90 miliónov.

 

07.05.2019 - PD Popudinské Močidľany, družstvo oznamuje včelárom, že v dňoch 7. a 8. 5. 2019  bude vykonávať postrek repky v čase od 20,00 hod do 6,00 hod. ráno.

 

06.05.2019 - Milé mamy, staré mamy a prastaré mamy! Obec Dubovce Vás srdečne pozýva na kultúrne podujatie pri príležitosti DŇA MATIEK, ktoré sa uskutoční v nedeľu 12.05.2019 o 15-tej hodine v Kultúrnom dome Dubovce. Program si pre Vás pripravili deti z Materskej školy Dubovce a Centra voľného času Dubovce. Vítaní sú všetci členovia rodiny, nielen mamičky.  

 

03.05.2019 - Červený kríž poriada dňa 22.6.2019 púť v Skalnom, Sanktuarium Božieho milosrdenstva na hore Butkov u Púchova, kde bude stretnutie Rodiny Nepoškvrnenej. Cena je 12 € a prihlásiť sa môžete u pani Mertelovej alebo Hrnkovej do konca mája. 

DAŇOVÝ ÚRAD TRNAVA - informácia pre podnikateľské subjekty o povinnosti online napojenia všetkých pokladníc na systém finančnej správy eKasa od 01.07.2019:

 

                     daňový úrad info o Ekase

 

 

                      zápis MŠ 2019

29.04.2019 - SRDEČNE POZÝVAME NA STAVANIE MÁJA, ktoré sa uskutoční dnes o 19-tej hodine vo dvore Kultúrneho domu Dubovce. Pripravené je občerstvenie a hudobné vystúpenie skupiny pána Janka Biskupiča. V prípade nepriaznivého počasia sa koncertovanie presunie do Kultúrneho domu. 

Oznamujeme občanom, že termín vývozu TKO bude kvôli štátnemu sviatku posunutý na štvrtok 02.05. V tento deň bude aj zvoz kovov a papiera. 

 

23.04.2019 - Vedúca pošty oznamuje, že pošta bude vo štvrtok 25.04. zatvorená.

Ambulancia Radošovce oznamuje, že v piatok 26. 04. nebude ordinovať. Zastupovať bude MUDr. Marián Sivoň v Popudinských Močidľanoch.

Detská ambulancia Radošovce oznamuje, že od 29.4. do 10.5. neordinuje z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupovať bude MUDr. Richterová na poliklinike v Senici a ostatní lekári. 

 

17.4.2019 - Vedúca predajne COOP Jednota oznamuje, že predajňa bude na štátny sviatok v piatok 19. apríla zatvorená. V sobotu bude predajňa otvorená v čase 6:00 až 11:00.

 

15.4.2019 - Vedúca pošty oznamuje, že dávky sa začínajú vyplácať 16.4., dôchodky z 20. apríla budú vyplácané 18. apríla a dôchodky z 22.apríla sa vyplatia 23. apríla.

Vedúca školskej jedálne oznamuje, že stravné je potrebné zaplatiť v priebehu tohto týždňa v utorok alebo stredu (16. a 17.04.2019). Prosí o dodžanie termínu.

Oznamujeme, že obecný úrad bude vo štvrtok 18. apríla zatvorený. 

 

11.4.2019 - Oznamujeme občanom, že v piatok 12. apríla je vývoz plastov. Papier a kovy sa vyvážajú riadne s komunálnym odpadom budúcu stredu. 

 

09.04.2019 - DEŇ NARCISOV

Dňa 11. apríla 2019 sa uskutoční 23. ročník Dňa narcosov. Deň narcisov je projekt, vďaka ktorému dokáže Liga proti rakovine každoročne pomáhať ľuďom bojujúcim s rakovinou. Za dobrovoľný príspevok Vám dobrovoľníci - deviataci Základnej školy Radošovce pripnú narcis, ktorého nosením prejavíte spolupatričnosť s ľuďmi trpiacimi rakovinou. Zbierka bude prebiehať vo štvrtok 11. apríla 2019 v dopoludňajších hodinách v našej obci. Vyzbieraná finančná čiastka bude použitá na psychosomatickú pomoc, prevenciu, vzdelávanie a podporu výskumu. 

 

05.04.2019 - Milí spoluobčania! Miestna organizácia Unie žien v Dubovciach, poriada jednodňový zájazd na záhradnícku predajnú výstavu kvetov a záhrad - FLÓRA JARO 2019 v Kroměříži. Zájazd sa uskutoční v sobotu 04. mája 2019. Záujemci sa môžu prihlásiť a zaplatiť zálohu na autobus 8 € u p. Václavíkovej alebo pani A. Tokošovej. Prihlásiť sa treba do stredy 10.4.

INZERÁT - FIRMA EISSMANN 

 

Hľadáte stabilnú prácu? Chceli by ste mzdu po zapracovaní až 975€ za mesiac priamo vo vašom okolí?

 Moderné a svetové projekty, zajímavé bonusy, prémie a príplatky vám ponúka spoločnosť Eissmann Automotive Slovensko so sídlom v Holíči. Firma se zaoberá výrobou interiérov luxusných áut z prírodnej a syntetickej kože.

 V súčasnej dobe tento významný zamestnávateľ v regióne rozširuje svoj tím o viac než 130 nových kolegov a kolegýň, ktorí se budú podieľať na projekte svetového významu - prvé porsche s elektropohonom.

 Momentálne hľadajú zamestnancov na pozície operátor výroby a šička. Zaujala vás táto ponuka? Pokiaľ áno, tak ste práve vy ich človekom.

Viac informácií o nástupe sa dozviete na tel. č. 034/6900604, 0907 962 902  alebo na Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript .

 

03.04.2019 - Vedúca predajne COOP Jednota oznamuje, že predajňa je z dôvodu inventúry zatvorená. Predajňa bude opäť otvorená v piatok 05. apríla od 06:00 hodiny. 

 

01.04.2019 - Oznamujeme občanom, že sa pripravuje údržba verejného osvetlenia. Kto by zaznamenal poruchu - blikanie alebo nesvietenie lampy, prosíme, aby túto skutočnosť oznámil do stredy na obecnom úrade.

Stratila sa mačka označená červeným obojkom na krku. Prosíme nálezcu, aby informoval obecný úrad. 

 

20.03.2019 -             POZVÁNKA NA NOC S ANDERSENOM 2019:

29. marca 2019 sa Kultúrna komisia pri OcÚ Dubovce, Materská škola a CVČ Dubovce pripája k medzinárodným oslavám výročia narodenia dánskeho rozprávkara Hansa Christiana Andersena akciou zameranou na podporu čítania detí Noc s Andersenom. Podujatie sa začne v piatok 29. marca 2019 od 18-tej hodiny a skončí v sobotu 30. marca 2019 o 9-tej hodine ráno v budove Materskej školy. 

Pozývame deti a mládež stráviť celý tajomný večer v dočasnej knižnici v budove Materskej školy pri čítaní rozprávok, súťažiach, hádankách a hrách. Prežijú nezabudnuteľné chvíle v spoločnosti rozprávkových postáv. Podmienkou účasti je prihlásiť sa do 25. marca a vyplniť prihlášku, ktorú si môžete vyzdvihnúť v Materskej škole u p. Václavíkovej. Ostatné podrobnosti o podujatí sa dozviete pri odovzdaní prihlášky u p. Václavíkovej alebo Ing. Ivky Matúšovej na tel. č.: 0911 557 642. 

Milé deti a milá mládež, usporiadatelia sa na Vás nesmierne tešia!!! 

 

 

18.03.2019 - Vedúca pošty oznamuje zmenu prevádzkových hodín počas tohto týždňa. Pošta bude v stredu 20.3. otvorená v čase od 7:30 do 10:30 a vo štvrtok 21.03. dopoludnia od 7:30 do 10:00 a po obede od 15:00 do 17:00.

Komisia pre otázky seniorov a sociálne záležitosti v spolupráci s obcou Dubovce organizuje púť na novú krížovú cestu do Viesky. Púť sa koná v nedeľu 24.03., predpokladaný odchod je o 14-tej hodine zo zastávok. Organizátori zároveň zabezpečujú aj dopravu. Záujemci sa môžu prihlásiť v kostole u pani Juríčkovej alebo Milotovej, alebo na obecnom úrade do 22.03.

 

12.03.2019 - Oznamujeme občanom, ktorí si objednali palice na severskú chôdzu Nordic walking, že si ich môžete prevziať vo štvrtok 14.03. od 16-tej hodiny na miestnom ihrisku. Treba priniesť zapožičané. Pani inštruktorka sa bude venovať aj správnej technike chôdze Nordic walking v praxi priamo na ihrisku. 

 

05.03.2019 - Základná organizácia Únie žien v Dubovciach Vás srdečne pozýva na Výročnú členskú schôdzu spojenú s príjemným posedením s harmonikou a mužským speváckym zborom z Duboviec pri príležitosti MDŽ. Členská schôdza sa uskutoční dňa 10.3.2019 (nedeľa) o 14:30 hod. v Kultúrnom dome v Dubovciach. Na Vašu účasť sa teší výbor ZO ÚŽ Dubovce.

Vedúca predajne COOP Jednota oznamuje zmenu otváracej doby predajne. Predajňa bude otvorená: 05.-07.03. (utorok až štvrtok) od 6:00 do 14:00 a v piatok 08.03. od 6:00 do 17:00.

 

 

25.02.2019 - Vedúca pošty oznamuje, že pošta bude vo štvrtok 28.02. zatvorená. 

Ambulancia Radošovce oznamuje, že v čase 04. - 08.03.2019 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupovať bude MUDr. Marián Sivoň v Popudinských Močidľanoch.

 Vedúca predajne COOP Jednota oznamuje zmenu otváracej doby predajne. Predajňa bude otvorená: 26.-28.02. (utorok až štvrtok) od 6:00 do 14:00 a v piatok 01.03. od 6:00 do 17:00.

 

 22.02.2019 - Oznamujeme, že stretnutie mužského speváckeho zboru je v sobotu 23.02. od 17:30 v zasadačke OcÚ Dubovce. 

Miestna organizácia Červeného kríža pozýva členov na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa koná v nedeľu 24.02. o 14-tej hodine v budove Požiarnej zbrojnice. 

 

21.02.2019 - Miestný Dozorný výbor Dubovce Vás pozýva na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa koná 21.02. o 17-tej hodine v budove Požiarnej zbrojnice Dubovce. Tešíme sa na Vašu účasť. 

 

18.02.2019 - Počas tohto týždňa bude pracovníčka OcÚ aplikovať čiarové kódy na nádoby na komunálny odpad. Prosíme občanov, aby si nachystali popolnice na označenie pred dom, alebo aby umožnili prístup po zazvonení na domový zvonček. Označenie v jednotlivých častiach obce hlásime v miestnom rozhlase. 

 

10.02.2019 Vážení občania obec Dubovce s radosťou oznamuje, že bola podpísaná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s poskytovateľom Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v zastúpení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky na projekt Komunitné centrum Dubovce. V rámci Operačného programu Ľudské zdroje, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja obci budú poskytnutý nenávratný finančný prostriedok vo výške 244 625 €. 

 

 

06.02.2019 Oznamujeme občanom, že dnes je riadny vývoz komunálneho odpadu, tí občania, ktorí si chcú nechať vyviesť odpad, nech si postavia nádoby pred dom. Označenie popolníc čiarovým kódom sa podľa rady technika dnes neuskutoční, pretože neodporúča ich aplikáciu v mínusových teplotách. Vývoz bude zaznačený pracovníčkou obecného úradu. Vývoz papiera a kovov sa uskutoční taktiež dnes. Termín vývozu plastov je 15. februára - čiže budúci piatok. Presný hamonogram vývozov odpadov je zverejnený vo vývesnej tabuli pred obecným úradom alebo na stránke obce v časti Užitočné informácie. 

 

04.02.2019 - Vedúca predajne COOP Jednota oznamuje zmenu otváracej doby predajne. Predajňa bude otvorená: 

05.-07.02. (utorok až štvrtok) od 6:00 do 14:00 a v piatok 08.02. od 6:00 do 17:00.

12.-14.02. (utorok až štvrtok) od 6:00 do 14:00 a v piatok 15.02. od 6:00 do 17:00.

 

30.01.2019 - Vedúca pošty oznamuje, že pošta bude vo štvrtok 31.01. zatvorená. 

 

                                   pozvánka na karneval

 

22.01.2019 - Oznamujeme občanom, že zajtra je riadny vývoz komunálneho odpadu. Vývoz sa uskutoční v ranných hodinách od 7:30, preto tí občania, ktorí si chcú nechať vyviesť odpad, nech si postavia nádoby pred dom. Označenie popolníc čiarovým kódom sa podľa rady technika zajtra neuskutoční, pretože neodporúča ich aplikáciu v mínusových teplotách. Zajtra bude vývoz zaznačený pracovníčkou obecného úradu. Vývoz papiera a kovov sa uskutoční taktiež zajtra. Vývoz plastov až vo februári a o termíne budeme informovať hlásením miestneho rozlasu.  

 

16.01.2019 - Vedúca pošty oznamuje, že sociálne dávky sa začnú vyplácať v piatok 18.01.2019.

Vážení občania, v našej obci sa začali vyskytovať krádeže. Na základe viacerých podnetov zo strany občanov Vás preto vyzývame k čo najvyššej opatrnosti, obozretnosti a ochrane majetku. Ide najmä o krádeže v priľahlých budovách - šopy, dielne, stodoly. 

 

11.01.2019: Oznamujeme, že stretnutie mužského speváckeho zboru je v sobotu 12.01. od 18:00 v zasadačke OcÚ Dubovce. 

 

10.01.2019: Oznamujeme, že v piatok 11.01. od rána sa uskutoční vývoz plastov spred domov. Prosíme tých, ktorí počúvajú miestny rozhlas, alebo sledujú webovú stránku obce, aby informovali aj svojich susedov. Ďakujeme. 

Únia žien v Prietržke pozýva na RETROPLES, ktorý sa uskutoční 12. januára od 20-tej hodiny v Kultúrnom dome v Prietržke. Neváhajte a prídite vo svojich retrokostýmoch. Vstupné je 15 €. V rámci vstupného sa môžete tešiť na uvítací drink, večeru, kávičku a dezert. V programe je aj tombola o super ceny. Organizátori sa tešia na vašu účasť. 

 

07.01.2019 - Vedúca predajne COOP Jednota oznamuje zmenu otváracích hodín predajne:

8. - 10.januára otvorené od 06:00 - 14:00

11. januára otvorené od 06:00 - 16:00

15. - 17.januára otvorené od 06:00 - 14:00

18. januára otvorené od 06:00 - 16:00

 

Vážení občania Duboviec!

 

Starostka obce Dubovce a Obecné zastupiteľstvo Dubovce Vás pozývajú

 

na STRETNUTIE S OBČANMI

 

k bližšiemu vysvetleniu systému zberu odpadov a poplatkov za odpad.

 

Stretnutie sa uskutoční v dvoch dňoch. Občan si môže vybrať termín, ktorý mu vyhovuje:

 

  • 7. 1. 2019 o 17,00 hodine v Kultúrnom dome Dubovce
  • 8. 1. 2019 o 17,00 hodine v Kultúrnom dome Dubovce

 

03.01.2019: Ambulancia Radošovce oznamuje, že v čase 07. - 20.01.2019 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupovať bude MUDr. Marián Sivoň v Popudinských Močidľanoch. 

 

27.12.2018: Detská ambulancia Radošovce oznamuje, že 27.12 a 28. 12. 2018 neordinuje, zastupuje doktorka Richterová v Senici.

 31. 12. 2018 ordinuje v Radošovciach od 8.00 do 11.00,

  2. 1., 3.1. a 4.1. 2019 ordinuje len v Senici.

 

 21.12.2018 - Oznamujeme občanom, že vývoz tuhého komunálneho odpadu (popolníc) bude  v stredu 26.12.2018 a vývoz plastov a papiera bude vo štvrtok 27.12.2018. 

Obecný úrad Dubovce oznamuje, že bude od 27.12. do 02.01. bude ZATVORENÝ.   

 

20.12.2018 - Vedúca predajne COOP Jednota oznamuje, že predajňa bude v pondelok na Štedrý deň otvorená do 11-tej hodiny. 

Vedúca pošty oznamuje, že dôchodky z 22.12 a 24.12. sa budú vyplácať zajtra - 21.12.2018. 

17.12.2018 - Ambulancia Popudinské Močidľany oznamuje, že v čase od 24.12.2018 - 6.1.2019 neordinuje z dôvodu čerpania dovolenky. Akútne stavy vyšetrí MUDr.Zakuťanský v Radošovciach.

 

12.12.2018 - Vedúca školskej jedálne oznamuje, že od 12. do 14.12. sa bude vyberať stravné na mesiac december. Termín je potrebné dodržať kvôli ukončeniu účtovníctva kalendárneho roka 2018. 

VYZÝVAME DLŽNÍKOV, KTORÍ EŠTE NEZAPLATILI DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI ALEBO POPLATOK ZA ODPAD, ABY TAK UROBILI DO KONCA TOHTO TÝŽDŇA. 

Englerov dvor vám ponúka: vianočné stromčeky (čierna borovica, normandská jedľa, smrek), zemiaky, domácu kvasenú kapustu a čalamády, dobré jablká. Predaj je na Englerovom dvore za Holíčom smer Bratislava. Tešia sa na Vašu návštevu.         

                             oznam o nefunkčnosti výpisu LV

03.12. Dnes vyletí do sveta rozprávková raketa. Samé striebro, samý jas, na nej príde Mikuláš. A o ňom to každý vie, že v nej dary prinesie. 

Miestny spolok Červeného kríža Dubovce pozýva deti, rodičov a starých rodičov na "Mikulášsku besiedku", ktorá sa uskutoční v sobotu 08.12. od 13:30 do 17-tej hodiny v kultúrnom dome. Príde aj víla Ella. Všetci ste srdečné vítaní. V prípade, že by ste chceli prispieť do tomboly, môžete ju priniesť ešte v piatok po 17-tej do kultúrneho domu. 

 

Vedúca pošty oznamuje občanom, že z dôvodu časovej vyťaženosti nebude poskytovať informácie o zásielkách po telefóne. Zásielky sú doručované, alebo oznámené písomne. 

13.11. Ambulancia Radošovce oznamuje, že v čase od 26.11-30.11. neordinuje. Zastupovať bude MUDr. Marián Sivoň v Popudinských Močidľanoch. 

Vedúca predajne COOP Jednota oznamuje, že predajňa bude kvôli štátnemu sviatku v sobotu 17. novembra 2018 zatvorená.

OBEC  DUBOVCE organizuje zber ELEKTROODPADU. Zberným miestom bude dvor Kultúrneho domu Dubovce. Elektroodpad môžete uskladniť vo dvore budúci týždeň 19./pondelok/, 20. /utorok /, 21. /streda/ v čase od 8,00 do 19,00 hodiny. Elektroodpad odovzdáte osobne. Pre osoby choré, ktoré nemajú možnosť elektroodpad odovzdať osobne, zabezpečíme odvoz od rodinného domu. Požiadavku na odvoz je nutné nahlásiť na Obecnom úrade Dubovce osobne, alebo č. tel. č. 034/6697134.  Elektrozariadenie, ktoré sa stalo elektroodpadom musí obsahovať všetky konštrukčné časti a súčiastky, aby sa zabezpečilo jeho správne spracovanie a likvidácia.

 

06.11. - Ambulancia Radošovce oznamuje, že dňa 08.11.2018 neordinuje. Zastupuje MUDr. Marián Sivoň v Popudinských Močidľanoch.

Oznamujeme občanom, že o žltých letákoch zameraných na kontrolu kotlov, ktoré ste objavili v schránkach nemáme žiadne informácie, preto prosíme, aby ste na ne nereagovali. V prípade, že sa do našej obce nahlásia registrovaní kominári, budeme ich prítomnosť hlásiť v miestnom rozhlase.

 

31.10.2018 - Ambulancia Popudinské Močidľany, MUDr. Marián Sivoň oznamuje, že v piatok 02.11. neordinuje. Zastupuje MUDr. Zakuťanský v Radošovciach. 

 

25.10.2018 - Detská ambulancia Radošovce oznamuje, že z dôvodu čerpania dovolenky neordinuje 31.10. - 05.11.(vrátane). Zastupuje MUDr. Richterová v Senici. 

Vedúca predajne COOP Jednota oznamuje, že predajňa bude v utorok 30.10. otvorená v čase od 06:00 do 11:00, vo štvrtok 01.11. bude predajňa zatvorená. 

Oznamujeme, že prišli kalendáre Spolku sv. Vojtecha. Členský poplatok je 5 €. Vyzdvihnúť si ich môžete v sobotu 27.10. od 15:00 v kultúrnom dome. 

 

22.10.2018 - Ambulancia Radošovce oznamuje, že dňa 29.10.2018 neordinuje. Zastupuje MUDr. Marián Sivoň v Popudinských Močidľanoch.

Vedúca pošty oznamuje, že pošta bude v čase od 25. do 29.10. zatvorená. Pošta bude otvorená v stredu 31.10.2018.

 

17.10.2018 - scan 001 2018 10 17 12 02 56 162scan 001 2018 10 17 12 03 29 632 

 

08.10.2018 - Vedúca pošty oznamuje, že pošta bude vo štvrtok 11.10. zatvorená

03.10.2018 - MUDr. Marián Sivoň, ambulancia Popudinské Močidľany, oznamuje svojim pacientom, že začína očkovať proti chrípke. Kto má záujem, môže sa zastaviť počas ordinačných hodín. 

Ambulancia Radošovce oznamuje, že 11. a 12.10. neordinuje. Zastupuje MUDr. Marián Sivoň v Popudinských Močidľanoch. 

 

14.09.2018 - Ambulancia Radošovce oznamuje, že dňa 20.09.2018 neordinuje. Zastupuje MUDr. Marián Sivoň v Popudinských Močidľanoch.

 

12.09.2018 - Miestna organizácia Únie žien v Dubovciach tradične organizuje PÚŤ SENIOROV A CHORÝCH do Šaštína, ktorá sa koná v nedeľu16.09.2018. Slávnostnú svätú omšu bude celebrovať Mons. Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup. Záujemci sa môžu prihlásiť u p. Václavíkovej. Poplatok za autobus je 3 €. Odchod autobusu je o 8:30 od zastáviek.  

Vedúca predajne COOP Jednota oznamuje zmenu otváracej doby. Predajňa bude otvorená od 6:00 do 14:00 v nasledovných dátumoch: 11.09. ; 12.09. ; 13.09. ; 18.09. ; 19.09. ; 20.09. Predajňa bude v sobotu 15.09. zatvorená. 

Trnavský samosprávny kraj zaslal výzvu na pripomienkovanie cestovných poriadkov: 

             scan 001 2018 09 12 10 17 32 950 scan 002 2018 09 12 10 17 35 908

20.08.2018 - Detská ambulancia Radošovce oznamuje, že v čase od 27. do 31.08. neordinuje. Zastupuje MUDr. Richterová v Senici. 

Vedúca predajne COOP Jednota oznamuje, že tento týždeň (21.-24.08.) bude predajňa otvorená len do 14-tej hodiny. 

 

 15.08.2018 - Ambulancia Popudinské Močidľany MUDr. Sivoň oznamuje, že od 20. do 31.08. neordinuje. Zastupuje MUDr. Zakuťanský v Radošovciach. 

MUDr. Zakuťanský oznamuje ZMENU ordinačných hodín. Od 16.08.2018 ordinuje v ambulancii v Radošovciach len v dopoludňajších hodinách. 

Zubná ambulancia Radošovce oznamuje, že v piatok 17.08. neordinuje. Akútne prípady zastupuje MUDr. Gašparová na poliklinike v Senici. Budúci týždeň od 20. do 04.09. z dôvodu čerpania dovolenky neordinuje, zastupuje Eurodent v Jablonici. 

TJ Družstevník Trnovec Vás všetkých srdečne pozýva na súťaž vo varení guláša, ktorá sa uskutoční v sobotu 18.08. na miestnom ihrisku Trnovec. Začiatok súťaže je o 15-tej hodine. O zábavu sa postará skupina Country TIP. Vstupné je dobrovoľné. O podmienkach účasti v súťaži sa môžete dozvedieť viac na Obecnom úrade Dubovce. 

 

16.07.2018 MVDr. Jozef Kotvan oznamuje, že v sobotu 21.07. bude v čase od 09:00 do 10:00 prebiehať vakcinácia psov proti besnote. Očkovanie sa uskutoční pred kultúrnym domom a poplatotok je 6 €.

Detská ambulancia Radošovce oznamuje, že neordinuje z dôvodu čerpania dovolenky až do 20.07. zastupuje doktorka Richterová v Senici. 

Ambulancia Radošovce MUDr. Zakuťanský oznamuje, že od 23.07. do 05.08. neordinuje. Zastupuje MUDr. Sivoň v Popudinských Močidľanoch.

 

26.06.2018 Pán Vajla oznamuje, že budúci týždeň bude vykonávať kontrolu kotlov a plynových zariadení. Záujemci sa môžu prihlásiť do piatka 29.06. na Obecnom úrade Dubovce. 

POZVÁNKY: Miestny spolok Slovenského Červeného kríža Dubovce poriada dňa 1.9.2018 zájazd na kvetinovú výstavu do Tulln v Rakúsku. Predbežná cena je 20 € na osobu. V cene je zahrnutá: doprava, poistenie, vstupné. Prihlásiť sa môžete u pani Mertelovej, Hrnkovej alebo Kubinovej do konca tohto týždňa. 

   Obec Trnovec a TJ Trnovec Vás všetkých pozýva na začatie prázdnin dňa 30.6.2018 so začiatkom o 21.00 hodine na futbalovom ihrisku v Trnovci. Vystúpi známy raper Majself a Grizly a tiež Helly. Mimo toho Vás bude zabávať DJ Andel. Vstupné je 5 €. Organizátori sa tešia na Vašu účasť. 

 Obec Prietržka pozýva na futbalový turnaj - Memoriál Vladimíra Hatalu, ktorý sa uskutoční v sobotu 30.06. 2018 od 13:30 na multifunkčnom ihrisku v Prietržke. Občerstvenie zabezpečené. Prezentácia mužstiev začína o 13:00.

 

20.06.2018 - Západoslovenská energetika /ZSE/ oznamuje, že dňa 22.06.2018 /piatok/ bude vykonávať odpis všetkých dodávateľov energií. Prosia občanov, ktorí nemajú skrinku na prístupnom mieste, aby nechali stav elektromerov na viditeľnom mieste. 

 

11.06.2018 -  PONUKA PRÁCE: Spoločnosť EUROTRADE - SR, a. s. ponúka voľné pracovné miesta pre mužov a ženy do firmy Novares v Trnave na pozíciu operátor výroby. Ide o jednoduchú prácu v stoji, výroba interiérových a exteriérových plastových systémov do automobilov. 3-zmenná prevádzka, 8-hodinové zmeny. Platové podmienjky 650 € brutto + 150 € príplatky, stravné lístky. Doprava zabezpečená v rámci TT. Ak máte záujem o pracovnú ponuku, môžete sa informovať telefonicky na číslach: 0905594 302; 0948420850; 0915572185. 

Organizátori ďakujú všetkým občanom, ktorí sa zúčastnili druhej časti podujatia "Dni zdravia", ktorá sa uskutočnila v piatok 08. júna. Kto by mal záujem zakúpiť si knihu Doc. MUDr. Viliama Dobiáša - "Volali ste záchranku? 20 rokov praxe záchranára vo veselých aj smutných príbehoch" alebo "Ako neprísť o dieťa. Prvá pomoc pre mamičky a všetkých, čo sa starajú o deti", môžu tak urobiť u pani Štefky Ryčovskej. 

 

07.06.2018 - POZVÁNKA: V sobotu 9.6. od 9:00 sa bude konať v Kúpeľoch Smrdáky Deň otvorených dverí pre rodiny s deťmi. Súčasťou podujatia sú prehliadky kúpeľných priestorov, vzdelávacie prednášky a animační program. Pre deti, ktoré si prídu vyskúšať konzultáciu s odborným lekárom a minerálny kúpeľ je symbolický poplatok 10 €. Pre deti, ktoré sa prídu len zúčastniť animačného programu je vstupné 1 €. Predaj vstupného je na recepcii Hotela Centrál. Nevymeškajte túto jedinečnú príležitosť a príďte sa zabaviť aj vzdelať!

                      scan 001 2018 06 07 09 30 17 983 scan 002 2018 06 07 09 30 20 985

30.05.2018 - Milé deti a mládež srdečne vás pozývame na oslavu DŇA DETÍ, ktorá je pre vás pripravená zajtra od 9-tej hodiny na miestnom ihrisku. Prídu aj kamaráti z Popudinských Močidľan. Tento deň si spolu skutočne užijeme - čakajú vás súťaže, ukázky práce hasičov aj policajtov a tešiť sa môžete na diplomy, sladké odmeny a občerstvenie. 

 

24.05.2018 - Vedúca pošty oznamuje, že pošta bude 25.05.2018 zatvorená

Do našej obce prišla obuvnícka firma z Partizánskeho ponúkať predaj jarnej koženej obuvi: pánskej, dámskej a detskej. V ponuke majú: poltopánky, sandále, lodičky, botasky a šľapky. Ďalej ponúka pracovný odev a obuv: kanady, gumáky, gumofilcáky, monterky a komplety. V dnešnej ponuke je výpredaj športovej a turistickej obuvi a maskáčových nohavíc. Všetko za zvýhodnené ceny. Zdržiava sa na zvyčajnom predajnom mieste ihneď po vyhlásení (13:00).

 

22.05.2018 - oznámenie o konaní dražby: 

                                   scan 001 2018 05 22 11 40 12 901

14.05.2018 - Vedúca predajne COOP Jednota oznamuje zmenu otváracej doby počas nasledovných dní: 15. mája: 6:00 - 14:00; 16. mája: 6:00 - 12:00; 17. mája: 6:00 - 14:00; 18. mája: 6:00 - 17:00. 

Vedúca pošty oznamuje, že pošta bude v utorok 15. mája zatvorená

Stratila sa detská ružová peňaženka FROZEN. Kto by ju našiel, môže ju odovzdať na obecnom úrade, alebo vrátiť majiteľke na čísle domu 200. 

Dňa 15.05.2018 sa v ZOC Max Skalica uskutoční tretí ročník veľtrhu pracovných príležitosti Job Day Záhorie. Veľtrh bude priebiehať od 9:00 do 16:00 a vstup je zadarmo. Viac info možno získať na www.alfafairs.cz

Dňa 16.05.2018 príde do našej obce ZOOM optika Bratislava. Môžete si nechať bezplatne skontrolovať vnútroočný tlak a dioptrie a vyskúšať nové okuliarové rámy. Meranie sa uskutoční v bielom označenom mikrobuse pri Jednote v čase od 13:00 do 14:00 hod., v prípade záujmu aj dlhšie.  

 

02.05.2018 - Ambulancia všeobecného lekára v Radošovciach oznamuje, že dňa 07.05. neordinuje. Zastupuje MUDr. Sivoň v Popudinských Močidľanoch.

 

24.04.2018 - Riaditeľka MŠ oznamuje zápís detí do MŠ v Dubovciach.zápis MŠ

20.04.2018 - Poľnohospodárske družstvo Dubovce oznamuje, že 21.04.2018, t.j. v sobotu od 09:00 bude vymeriavať záhonky. 

Detská ambulancia Radošovce oznamuje, že v čase 24. - 27.04.2018 neordinuje. Zastupuje MUDr. Richterová v Senici. 

 

10.04.2018 - Jednota dôchodcov Slovenska oznamuje, že záujemci z radov občanov sa môžu prihlásiť na relaxačný pobyt do Piešťan, ktorý sa koná v termíne od 31.07. do 05.08.2018. Záujemci sa môžu prihlásiť u pani Keherovej do 17. apríla 2018. 

Miestne organizácie - Únia žien a Jednota dôchodcov v Dubovciach oznamujú, že odchod autobusu na jednodňový zájazd do Trenčína na 24. ročník veľtrhu potrieb pre záhradkárov - ZÁHRADKÁR 2018 je vo štvrtok o 7:00 zo zastávok autobusu

Oznamujeme občanom, že obecný úrad bude v stredu 11.04. z technických príčin pre verejnosť zatvorený. Predĺžené úradné hodiny budú vo štvrtok do 17. hodiny. 

 

03.04.2018 - Všeobecná ambulancia pre dospelých v Radošovciach oznamuje, že dňa 09.04.2018 neordinuje. Zastupuje MUDr. Sivoň v Popudinských Močidľanoch.

 

29.03.2018 - Zubná ambulancia Radošovce oznamuje, že v čase od 29.03. - 08.04. 2018 neordinuje. Zastupuje MUDr. Gašparová na poliklinike v Senici. 

POZVÁNKA: Miestne organizácie - Únia žien a Jednota dôchodcov v Dubovciach oznamujú, že poriadajú jednodňový zájazd do Trenčína na 24. ročník veľtrhu potrieb pre záhradkárov - ZÁHRADKÁR 2018. Zájazd sa uskutoční vo štvrtok 12. apríla 2018. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 5.4. u p. Flamíkovej a p. Václavíkovej. 

 

26.03.2018 - Vedúca pošty oznamuje, že pošta bude v utorok 27. marca zatvorená. 

Vedúca predajne COOP Jednota oznamuje, že predajňa bude v dňoch 26. a 27. marca zatvorená z dôvodu inventúry. Predajňa bude opäť otvorená v stredu 28. marca od 6:00 hod. 

Výsledky dvoch ukazovateľov vzorky vody /dusičnany, dusitany/, ktoré boli vyšetrené v rámci “Svetového dňa vody 2018” na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Senici dňa 22.03.2018 obyvateľom našej obce, boli každému doručené do poštovej schránky. 

 

23.03.2018 - STRATY A NÁLEZY - Občan našiel mobilný telefón zn. SAMSUNG. Majiteľ mobilu sa môže prihlásiť na Obecnom úrade Dubovce v čase úradných hodín. 

 

21.03.2018 - V kultúrnom dome sa vo štvrtok 22.03.2018 uskutoční PREDAJNÁ AKCIA. Predajkyňa EMICE- Dobrá Voda ponúka nasledovný tovar: puzdrá a šnúrky na okuliare, podsedáky, návliečky, osušky, utierky. Spodná bielizeň, trenky, tričká, legíny. Dámsky, pánsky a detský textil. Ponožky, podkolienky, detské pančuchy. Dáždniky, perá, tuhy do pera, lis na cesnak, misky, ratanové košíky, sitká, nožnice, varešky, habarky, haluškár, maslovačky, škrabky na zeleninu, iný spotrebný tovar pre vašu domácnosť. Predajná akcia trvá od 11:00 do 16:00 hod

 

19.03.2018 - Oznamujeme občanom, že 22. marec je Svetovým dňom vody. Pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Senici budú pri tejto príležitosti 22. marca uskutočňovať nasledovné aktivity:

 1. Poskytovať poradenstvo všetkým záujemcom z radov občanov v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody zo zdrojov využívaných na individuálne a hromadné zásobovanie, úpravy pitnej vody, ochrany vodných zdrojov a ďalších problémov, týkajúcich sa pitnej vody a jej významu pre zdravie človeka.

2. Vykonávať orientačné vyšetrenia testovacími prúžkami prinesených vzoriek vody z individuálnych zdrojov pitnej vody - studní v ukazovateli – dusičnany a dusitany.

 Fľašu treba označiť: - Meno, priezvisko, adresa

- Vzorku vody na vyšetrenie možno priniesť na Obecný úrad Dubovce /utorok a stredu/ alebo priamo do budovy RÚVZ – 1. poschodie č. dverí 47, Kolónia 557, 905 01 Senica  dňa 22.3.2018 v čase od 8:00 do 14:00.

- Vzorka vody musí byť odobratá do malej čistej polyetylénovej (PET) fľaše od neochutenej minerálnej (stolovej) vody, ktorá  nebola ďalej  použitá na žiadny iný účel, ani v nej nebolo nič  skladované a nebola už  čistená, vyplachovaná – výsledky by  mohli byť skreslené.  

svetový deň vody

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.03.2018 -  Dnes, 13.03.2018 od 17:30 bude na TV LUX živé vysielanie programu Doma je doma o Jankovi Havlíkovi. Súčasťou bude aj pani starostka Mgr. Dana D. Mikulová a vicepostulátor procesu blahorečenia J. Havlíka - Emil Hoffmann. Záznam si môžete pozrieť v archíve TV LUX, pripájame link: https://www.tvlux.sk/archiv/play/14515.

 

07.03.2018 - Detská ambulancia Radošovce oznamuje, že z dôvodu čerpania dovolenky v dňoch 08.03. a 09.03. neordinuje. Zastupovať bude MUDr. Richterová /08.03./ a MUDr. Markovičová /09.03./ v Senici. 

     Základná organizácia Únie žien v Dubovciach pozýva na Výročnú členskú schôdzu spojenú s príjemným posedením pri príležitosti MDŽ. Členská schôdza sa uskutoční 11.03.2018 o 14-tej hodine v kultúrnom dome. Výbor ZO Únie žien Dubovce sa teší na Vašu účasť.

 

02.03.2018 - Riaditeľka MŠ a vedúca školskej jedálne pri MŠ oznamujú, že v čase jarných prázdnin, t.j. od 05.03. do 10.03. bude materská škola a školská jedáleň z dôvodu nízkeho počtu stravníkov zatvorená

     Jednota dôchodcov Dubovce oznamuje, že sa dňa 03.03., t. j. v sobotu, koná Výročná členská schôdza v Kultúrnom dome Dubovce. Začiatok je o 14. hodine. Tešíme sa na Vašu účasť. 

 

01.03.2018 - Riaditeľka MŠ a vedúca školskej jedálne pri MŠ oznamujú, že v čase jarných prázdnin, t.j. od 05.03. do 10.03. bude riadna prevádzka. Oznamujeme rodičom, ktorí neodhásili do 02.03. svoje dieťa a počas jarných prázdnin ho bezdôvodne bez lekárskeho potvrdenia neprivedú do MŠ, že riadne zaplatia poplatok za stravné.  

 

26.02.2018 Reportáž o významnej udalosti - "Ukončenie diecéznej fázy procesu blahorečenia ctihodného Janka Havlíka", ktorá sa konala v sobotu 24.02.2018 v Bratislave, bude odvysielaná v utorok 27. februára o 20. hodine na TV LUX. 

foto z ukončenia blahorečenia J. Havlíka

 

info

Piatok, 28 Január 2022
IBV Nové Dubovce

banneribvm

VEREJNÁ SÚŤAŽ

Inzerat

ÚRADNÁ DOSKA
Vyvesené
17.1.2022

Vyvesené
7.10.2021

Vyvesené
7.10.2021

Vyvesené
7.10.2021

Vyvesené
7.10.2021

KALENDÁR AKCIÍ
posledný mesiac január 2022 budúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
week 52 1 2
week 1 3 4 5 6 7 8 9
week 2 10 11 12 13 14 15 16
week 3 17 18 19 20 21 22 23
week 4 24 25 26 27 28 29 30
week 5 31
337625
FOTOGALÉRIA
PARTNERSKÁ OBEC

 

starovickylogo

podlinks

podtop

podzip