gototopgototop

loga program ERDF1 web

loga program ERDF2 web

havlik webbanner

Choosing web hosting is always a challenge, please consider this hostmonster review and greengeeks review.
Úradná doska (súbory ku dňu 07.07.2020) [Archív]

 

ELEKTRONICKÁ ÚRADNÁ DOSKA OBCE

udimg

 

( pokiaľ nenájdete nejaký dokument skúste v archíve )

 

Zasielanie noviniek Úradnej dosky

 

Informácie k projektu IBV Nové Dubovce

 

Obecný úrad Dubovce - faktúry nájdete na:

http://dubovce.samospravaonline.sk/web/index.php

 

 

 

Hladať text:
Kategórie:
Dátum zverejnenia: calendar Dátum odoslania do archívu: calendar
Zverejnené V archíve Názov a popis Dokument Kategória
14.6.2020 29.6.2020 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.072TT130040

Park Janka Havlíka - pamätník na uctenie pamiatky

Zobrazit dokument [528 kB] 2. Zmluvy
14.6.2020 29.6.2020 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo 075TT140003

Turisticko-informačná kancelária Dubovce

Zobrazit dokument [528 kB] 2. Zmluvy
9.6.2020 24.6.2020 OR HaZZ v Skalici - Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov Zobrazit dokument [37 kB] 4. Iné dokumenty
22.5.2020 6.6.2020 Zmluva o úvere - Prima Banka Slovensko Zobrazit dokument [963 kB] 2. Zmluvy
4.5.2020 19.5.2020 OR HaZZ v Skalici - Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

od 21.4.2020 do odvolania

Zobrazit dokument [408 kB] 4. Iné dokumenty
29.4.2020 14.5.2020 OBJEDNÁVKA - EL NIŇO, s.r.o.

- stavebné práce, oporný múrik Park Janka Havlíka

Zobrazit dokument [230 kB] 4. Iné dokumenty
23.3.2020 7.4.2020 Zmluva o grantovom účte - Prima banka Slovensko Zobrazit dokument [241 kB] 2. Zmluvy
23.3.2020 7.4.2020 Zmluva o grantovom účte - Prima banka Slovensko Zobrazit dokument [239 kB] 2. Zmluvy
6.3.2020 30.6.2020 USMERNENIE HLAVNÉHO HYGIENIKA SVK koronavírus Zobrazit dokument [1 MB] 4. Iné dokumenty
5.3.2020 21.3.2020 Zmluva o zriadení vecných bremien - Západoslovenská distribučná, a.s. Zobrazit dokument [1 MB] 2. Zmluvy
21.2.2020 10.3.2020 Kúpna zmluva - Bc. Balážová a Ing. Milota

pozemok č. 1 v časti IBV Nové Dubovce

Zobrazit dokument [2 MB] 2. Zmluvy
19.2.2020 5.3.2020 Darovacia zmluva - COOP Jednota

príspevok do tomboly v hodnote 35 € na fašiangovú zábavu Dubovce

Zobrazit dokument [181 kB] 2. Zmluvy
17.2.2020 3.3.2020 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dubovce na roky 2015-2020

Dokument je rozdelený na 4 na seba nadväzujúce časti kvôli obmedzeniam webu obce. 

Strana 85-100

Zobrazit dokument [992 kB] 4. Iné dokumenty
17.2.2020 3.3.2020 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dubovce na roky 2015-2020

Dokument je rozdelený na 4 na seba nadväzujúce časti kvôli obmedzeniam webu obce.

Strany 53-84

Zobrazit dokument [2 MB] 4. Iné dokumenty
17.2.2020 3.3.2020 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dubovce na roky 2015-2020

Dokument je rozdelený na 4 na seba nadväzujúce časti kvôli obmedzeniam webu obce. 

Strany 27-52.

Zobrazit dokument [2 MB] 4. Iné dokumenty
17.2.2020 3.3.2020 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dubovce na roky 2015-2020

Dokument je rozdelený na 4 na seba nadväzujúce časti kvôli obmedzeniam webu obce. ll

Strany 1-26.

Zobrazit dokument [2 MB] 4. Iné dokumenty
10.2.2020 25.2.2020 Kúpna zmluva - manželia Vávroví

pozemok č.6 v časti IBV Nové Dubovce

Zobrazit dokument [643 kB] 2. Zmluvy
30.12.2019 7.4.2020 Zmluva VPP servis

o vykonávaní zberu, prepravy a zneškodňovania komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu v obci Dubovce

Zobrazit dokument [1 MB] 2. Zmluvy
19.12.2019 31.1.2020 VZN o miestnej dani z nehnuteľnosti na území obce Dubovce 3/2019 Zobrazit dokument [1 MB] 1. Všeobecne záväzné nariadenia
19.12.2019 3.1.2020 Dodatok k zmluve - Gavroňová a Gavroň

pozemok č. 4 IBV Nové Dubovce

Zobrazit dokument [913 kB] 2. Zmluvy
19.12.2019 3.1.2020 Kúpna zmluva - p. Kuglér a p. Kuglérová

pozemok č. 3 IBV Nové Dubovce

Zobrazit dokument [642 kB] 2. Zmluvy
19.12.2019 3.1.2020 Kúpna zmluva - manželia Brdečkoví

pozemok č. 2 IBV Nové Dubovce

Zobrazit dokument [696 kB] 2. Zmluvy
26.11.2019 12.12.2019 Zmluva s EL NINO - Park Janka Havlíka

sadové úpravy, terénne úpravy

Zobrazit dokument [1 MB] 2. Zmluvy
26.11.2019 12.12.2019 Zmluva s EL NINO - Park Janka Havlíka

výstavba turisticko-informačnej kancelárie

Zobrazit dokument [1 MB] 2. Zmluvy
26.11.2019 12.12.2019 Zmluva s EL NINO - Park Janka Havlíka

chodník

Zobrazit dokument [1007 kB] 2. Zmluvy
19.11.2019 4.12.2019 Darovacia zmluva COOP Jednota

dar v hodnote 35 €, Hodová zábava 2019

Zobrazit dokument [173 kB] 2. Zmluvy
14.11.2019 1.1.2020 Výzva na predloženie cenovej ponuky

VO na uskutočnenie stavebných prác na zakázku "Park Janka Havlíka"

Zobrazit dokument [1 MB] 4. Iné dokumenty
12.11.2019 27.11.2019 Kúpna zmluva - Gavroňová a Gavroň

IBV Nové Dubovce, parc. č. 242/7

Zobrazit dokument [679 kB] 2. Zmluvy
12.11.2019 27.11.2019 Kúpna zmluva - Kubinová

IBV Nové Dubovce, parc. č. 242/8

Zobrazit dokument [656 kB] 2. Zmluvy
5.11.2019 5.3.2020 PARLAMENTNÉ VOĽBY 2020

Termín volieb 29.02.2020

Zobrazit dokument [150 kB] 4. Iné dokumenty
30.10.2019 14.11.2019 Kúpna zmluva - energetika Zobrazit dokument [1 MB] 2. Zmluvy
15.10.2019 30.10.2019 Zmluva o poskytnutí NFP - Materská škola Dubovce Zobrazit dokument [2 MB] 2. Zmluvy
15.9.2019 1.10.2019 Potvrdenie o zverejnení Zmluvy o grantovom účte Zobrazit dokument [161 kB] 4. Iné dokumenty
13.9.2019 1.10.2019 Zmluva o grantovom účte Prima banka Slovensko Zobrazit dokument [226 kB] 2. Zmluvy
11.9.2019 26.9.2019 Oznámenie o možnosti nahliadnutia - ÚPN Dubovce

Obec Dubovce o z n a m u j e ,

že verejnosť do Záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu – Územný plán obce Dubovce“

môže nahliadnuť, robiť z neho výpisky, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade Dubovce počas stránkových hodín.

Zobrazit dokument [10 kB] 4. Iné dokumenty
11.9.2019 26.9.2019 ÚPN DUBOVCE - záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu Zobrazit dokument [1 MB] 4. Iné dokumenty
26.8.2019 19.12.2019 VZN č.2/2019 finančné príspevky MŠ

VZN o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Dubovce 

Zobrazit dokument [1 MB] 1. Všeobecne záväzné nariadenia
21.8.2019 5.9.2019 Kúpna zmluva - p. Sládek a p. Samsonová

pozemok v časti IBV Nové Dubovce

Zobrazit dokument [759 kB] 2. Zmluvy
20.8.2019 4.9.2019 Kúpna zmluva -Ing. Ľubomír Matúš

pozemok v časti IBV Nové Dubovce

Zobrazit dokument [740 kB] 2. Zmluvy
25.7.2019 9.8.2019 Zmluva o dielo

uzavretá s Ing. Franekovou, ÚPN Dubovce

Zobrazit dokument [807 kB] 2. Zmluvy
25.7.2019 9.8.2019 Dohoda o ukončení Rámcovej dohody

GFCH spol. s.r.o.,  Žilina (dielo: Park pre uctenie pamiatky)

Zobrazit dokument [674 kB] 2. Zmluvy
22.7.2019 9.8.2019 Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie - TT SK

rekonštrukcia športových kabín, dotácia 1 100 €

Zobrazit dokument [1 MB] 2. Zmluvy
12.7.2019 27.7.2019 Dodatok k zmluve T-mobile Zobrazit dokument [654 kB] 2. Zmluvy
1.7.2019 16.7.2019 Všeobecné podmienky poskytnutia príspevku NFP

1. časť neoddeliteľných Podmienok poskytnutia NFP

kvôli limitu web stránky - rozdelené na tri neoddeliteľné časti

Zobrazit dokument [2 MB] 2. Zmluvy
1.7.2019 16.7.2019 Všeobecné Podmienky poskytnutia príspevku NFP

2. neoddeliteľná časť Všeobecných podmienok poskytnutia príspevku NFP, z technických príčin web stránky obce rozdelená na tri neoddeliteľné časti

Zobrazit dokument [2 MB] 2. Zmluvy
1.7.2019 16.7.2019 Všeobecné podmienky poskytnutia príspevku NFP

3. neoddeliteľná časť Všeobecných podmienok poskytnutia príspevku NFP, z technických príčin web stránky obce rozdelená na tri časti

Zobrazit dokument [2 MB] 2. Zmluvy
28.6.2019 13.7.2019 Darovacia zmluva - COOP Jednota Zobrazit dokument [182 kB] 2. Zmluvy
14.6.2019 29.6.2019 Zmluva RVC - audítorské služby Zobrazit dokument [1 MB] 2. Zmluvy
12.6.2019 27.6.2019 Zmluva s IPBOZ s.r.o.

o poskytovaní služieb BOZP, Ivan Prídavka

Zobrazit dokument [1 MB] 2. Zmluvy
21.5.2019 5.6.2019 VZN 1/2019 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Zobrazit dokument [710 kB] 1. Všeobecne záväzné nariadenia

info

Utorok, 07 Júl 2020
IBV Nové Dubovce

banneribvm

VEREJNÁ SÚŤAŽ

Inzerat

ÚRADNÁ DOSKA
Vyvesené
29.4.2020

Vyvesené
4.4.2020

Vyvesené
16.3.2020

Vyvesené
16.3.2020

Vyvesené
16.3.2020

KALENDÁR AKCIÍ
posledný mesiac júl 2020 budúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
week 27 1 2 3 4 5
week 28 6 7 8 9 10 11 12
week 29 13 14 15 16 17 18 19
week 30 20 21 22 23 24 25 26
week 31 27 28 29 30 31
283298
FOTOGALÉRIA
PARTNERSKÁ OBEC

 

starovickylogo

podlinks

podtop

podzip