gototopgototop

loga program ERDF1 web

loga program ERDF2 web

havlik webbanner

Choosing web hosting is always a challenge, please consider this hostmonster review and greengeeks review.

DSCF3728 ÚSPEŠNÝ PROJEKT

Mgr. Darina Vranová učí na Základnej škole v Dubovciach. Je autorkou projektu, ktorého myšlienky boli odprezentované na Slávnostnej akadémii materskej školy. V nasledujúcom príspevku vám autorka predstaví zámer svojho projektu :

 

 Ako sa stať kráľom svojho sveta Sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa a jeho dôležitosť vo výchove

 

 

Ako sa projekt začínal? V roku 2011 som vďaka súhlasu rodičov vsunula do hodín slovenského jazyka a literatúry prácu s tvorivým denníkom. Aby som spresnila prácu s cvičeniami z knihy Tvorivý denník pre deti od autorky Lucie Capacchione, stručne vysvetlím ich obsah a ich význam. Cvičenia pomáhajú deťom skontaktovať sa so svojou vnútornou  podstatou. Sú zamerané na sebapoznávanie a sebavnímanie. Sú zamerané na samotné dieťa, aby sa vnímaním svojho vnútorného sveta stalo vnímavejším k ostatným ľuďom. Kniha je rozdelená na hlavné kapitoly, ku ktorým spomeniem niektoré cvičenia: 

O sebe - Moje meno. Drahé ja. Časová priamka... atď..... 

Ako sa cítim, čo si myslím - Mám strach. Šťastie je...Potrebujem...atď... 

Ty a ja- Môj najlepší priateľ. Spočítaj svoje dary. Čo rád robím...atď... 

Svet okolo mňa  – Moja obľúbená vec. Miesto v prírode. Jazda na čarodejnom koberci...atď... 

Rozprávky a príbehy – Moja vlastná rozprávka.

Sny a priania – Až vyrastiem. Prajem si...atď.... 

Významom týchto cvičení je: 

 • Pomáhajú deťom prijímať a vyjadrovať všetky pocity, myšlienky, zážitky. 
 • Pomáhajú deťom lepšie porozumieť vlastným postojom, obavám, prianiam vo vzťahoch, čo im umožňuje prijímať sa takými, akí sú a naopak prijímať iných, takých, akí sú.
 • Pomáhajú deťom spoznať význam vecí, prírody pomocou pocitov k nim, deti tak spoznávajú zmysluplnosť starostlivosti o veci a prírodu.
 • Rozvíjajú obrazotvornosť, tvorivosť.
 • Naplnia deti pocitom vnútorného bohatstva, čo pomáha pri budovaní sebaúcty, svojej hodnoty.
 • Napomáhajú zbližovaniu, dobrovoľným zdieľaním zápiskov sa vytvára proatredie, v ktorom sa rozvíja dôvera. 

V roku 2013 mi pedagogické nakladateľstvo AT PUBLISHING  vydalo knihu „Som kráľom svojho sveta-Škriatkovia pomáhajú deťom“, kde som zhrnula informácie o hodinách s tvorivým denníkom , sebapoznávacie a motivačné rozprávky, hodiny, v ktorých sa dajú rozprávky spojiť s hodinami slovenského jazyka a literatúry spojenými s prácou s tvorivým denníkom. V roku 2014 nakladateľstvo AT PUBLISHING rozšírilo prvú knihu na dve vydania- knihu pre dospelých „Som kráľom svojho sveta- Spoznaj sám seba a porozumieš ostatným“ http://www.atpublishing.sk/index.php?id=544a ilustrovanú knihu pre deti  „Škriatkovia pomáhajú deťom“ http://www.atpublishing.sk/index.php?id=543 

Ide o pedagogické nakladateľstvo, ktoré podporuje nové myšlienky a preto mi začali pripravovať plán prednášok po Slovensku a tak som vďaka nim prednášala v mestách: Bratislava, Trnava, Banská Bystrica, Žilina, Košice, Poprad, Senec, Komárno. Projekt dostal názov :Ako sa stať kráľom svojho sveta Sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa a jeho dôležitosť vo výchove

 

Vďaka ohlasom z prednášok som bola pozvaná na dve konferencie, ktoré poriadali nezisková nadácia Indícia (Roadshow Moderný učiteľ) a Spoločnosť pre predškolskú výchovu (Celoslovenská konferencia- Čo robí materskú školu dobrou)

 

 Uverejňujem blogy na  stránke Eduworld, ktorá sa venuje výchove, vzdelávaniu a osobnostnému rozvíjaniu. Uverejnila som články takisto v časopisoch „Rodina a škola“, „ Učiteľské noviny“, „Dobrá škola“ . Bola som pozvaná na besedu o svojej detskej knihe  do Základnej školy Radošovce a do Základnej školy Medzilaborecká v Bratislave.   Nakladateľstvo so súhlasom rodičov vytvorilo video z hodiny slovenského jazyka a literatúry, kde sme pracovali s tvorivým denníkom a rozprávali sa o vedomostiach, ktoré máme o našom vnútornom svete vďaka sebapoznávacím a motivačným rozprávkam . Toto video  na prednáškach pozerajú pani učiteľky z rôznych kútov Slovenska a tak video ovplyvňuje ich rozhodnutie pripojiť sa k danému projektu.

 

Prečo tieto vedomosti? Do škôl prichádzajú deti, ktoré sa učia spoznávať vonkajší svet prostredníctvom slovenského jazyka, matematiky, prírodovedy, vlastivedy, hudobnej, výtvarnej, telesnej výchovy atď . Na našej škole sme začali vnímať NEDOROZUMENIA  ako nový vzdelávací a výchovný predmet, na ktorom sa učíme opaku - POROZUMENIU sebe, druhým, logike nášho vnútorného sveta a jeho zákonitostiam, neefektívnej a efektívnej komunikácii.  Nedorozumenia boli, sú a budú, niekedy vyústia až do bojových konfliktov. Ľudia sa nedajú ovládať a život nemáme vždy v pevných rukách. To najdôležitejšie v živote by mala byť komunikácia, ktorá približuje.

 

Tu sú niektoré z tých myšlienok, ktoré sa učíme pri nedorozumeniach na našej škole, aby sme rozumeli sebe, druhým a približovali sa k sebe: 

 1. 1.Ak somúkryte, bojím sa. Keď vyjdem z úkrytu, prekonávaním strachu spoznávam a  rozvíjam odvahu. Ak odokryjem svoj vnútorný svet tým, že priznám pocity, pravdu, chybu, poviem názor, ukážem schopnosť, prekonávam strach, rozvíjam odvahu. Tým, že som vyšiel z úkrytu, približujem sa k ostatným, vyjasňujem vzťahy. Som kráľom svojho strachu.  (Týmito vetami sa učíme pochopiť najmä v nedorozumeniach to, že keď priznáme chybu, dávame druhému najavo, ako si ho ceníme, že jej priznaním odvaľujeme prekážku, ktorá stojí na ceste k porozumeniu medzi nami. Otvorenosť oceňujeme.) 
 1. 2.Ako sa cítime, tak sa správame. Akcítime v pohode, správame sa pokojne. Ak sa cítime nepríjemne, konáme nepríjemne. A preto, ten kto napríklad neustále strká, možno sa cíti odstrčený. Ten, kto sa hnevá, zrejme mu niečo ublížilo a cíti sa bezmocne, pretože ho nechápeme. Aby sme to vedeli, komunikujme spolu a neodsudzujme sa. (Týmito vetami si zdôrazňujeme to, že ľudia negatívne konajú, ak neovládajú svoje negatívne pocity, alebo nemajú naplnenú potrebu po prijatí, pochopení. Preto potrebujeme presný popis situácie, aby sme zistili pocity, potreby, a tak riešili nedorozumenie s úľavou, pochopením, citlivo, spravodlivo voči obom stranám.)
 1. 3.Každý človek má okolo seba neviditeľné hranice, ktoré spoznáva podľa nepríjemných pocitov, keď mu niekto ubližuje. Keď ich pomenujetvare ja: Hnevá ma, mrzí ma, vadí mi....otvorene a neútočne vyjadruje svoj hnev a je kráľom svojho hnevu. (Týmito vetami sa učíme, že ak otvorene pomenujeme svoje pocity, potreby, dáme možnosť druhému spoznať svoj vnútorný svet, približujeme sa k nemu, spájame sa na úrovni sŕdc, rozvíjame vzájomné pochopenie.)
 1. 4.Ak obviňujemenedorozumení, naše prsty a jazyky v ústach sa stávajú zbraňami, útočíme. Ak útočíme, druhý sa v podstate vyľaká a buď odmieta s nami komunikovať alebo rovnako útočí a náš rozhovor sa mení na boj, kde niet výsledkov, ktoré znamenajú porozumenie. (Týmito vetami sa učíme, že ak niekoho obviňujeme, odháňame si ho od seba, porozumenie nemôže prísť.) 
 1. 5.Ak sa niekto hnevá, je akoby pod prikrývkou hnevu, jasne nevníma, hnev mu ovláda ústa, nadávauráža, hnev mu ovláda ruky-udiera, hnev mu ovláda nohy-kope. Ak chcem pomôcť druhému stiahnuť hnev, so záujmom sa ho pýtam, čo ho hnevá, mrzí, čo mu vadí. Ak ho odsúdime, hnev bude u neho väčší, logicky bude ubližovať viac. (Týmito vetami sa učíme, že emócie sú ako mraky, ktoré na chvíľu zastrú našu podstatu, keď ich pomôžeme starostlivými otázkami zmierniť u druhého, ukazujeme mu náš záujem o jeho pocity a o vzájomný vzťah, približujeme sa k nemu. 
 1. 6.Ak ma niekto provokuje do bitky, alebo sa mi posmieva, má potrebu sa so mnou biťublížiť mi. Ak odmietnem  a poviem, že sa biť nechcem, nevypĺňam jeho potrebu, nešírim agresiu a som kráľom svojich presvedčení. Ak ignorujem posmešok, pretože je tiež len provokáciou a má za cieľ spôsobiť to, aby som sa nepríjemne cítil, posmešok ostáva u posmešníkov, nevidia môj hnev ani plač a ja som kráľom svojej nálady. (Týmito vetami sa učíme tomu, že provokácie do bitky a posmešky vedú druhí preto, ak chcú mať prevahu. Ak ignorujeme posmešky, nedáme sa vyprovokovať do bitky, stopujeme agresiu v zárodku, neprispôsobili sme   druhých ubližovať, nešírime agresiu.)

 

Samotný projekt by sa nešíril, keby som nedostala toľko podpory, koľko som jej dostala od rodičov detí, ktoré učím. Moje poďakovanie patrí ďalej pani starostke Mgr. Dane Dorothee Mikulovej za jej povzbudenie, nadšenie, Obecnému úradu, Súkromnej strednej odbornej škole Via Humana Skalica a pani Ing. Kataríne Ondrušovej za sponzorský dar ku knihe pre dospelých „Som kráľom svojho sveta- Spoznaj sám seba a porozumieš ostatným“. Moje poďakovanie patrí rovnako mojej pani riaditeľke Mgr. Adriane Spevákovej, ktorá mi umožnila projekt viesť a takisto ma púšťa ochotne na prednášky, čím je mojou obrovskou podporou a dôležitou súčasťou projektu vďaka svojej ochote skúšať nové prístupy. Ďalej patrí moje veľké poďakovanie pani riaditeľke Mgr. Renáte Václavíkovej, ktorá sa podujala rozprávky „Škriatkovia pomáhajú deťom“ zdramatizovať, čím umožnila našej škole projekt prezentovať. Vedela som, že dramatizácia bude vo veľmi dobrých rukách, pretože pani riaditeľka Renáta Václavíková je v pripravovaní dramatizácii talentovaná a jej nápady majú naozaj vysokú úroveň.

 

 

 

 

 

 

 

info

Nedeľa, 12 Júl 2020
IBV Nové Dubovce

banneribvm

VEREJNÁ SÚŤAŽ

Inzerat

ÚRADNÁ DOSKA
Vyvesené
9.7.2020

Vyvesené
9.7.2020

Vyvesené
9.7.2020

Vyvesené
29.4.2020

Vyvesené
4.4.2020

KALENDÁR AKCIÍ
posledný mesiac júl 2020 budúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
week 27 1 2 3 4 5
week 28 6 7 8 9 10 11 12
week 29 13 14 15 16 17 18 19
week 30 20 21 22 23 24 25 26
week 31 27 28 29 30 31
283777
FOTOGALÉRIA
PARTNERSKÁ OBEC

 

starovickylogo

podlinks

podtop

podzip